Zmiany w przepisach 2023 (NAV)


W 2023 roku wchodzi w życie kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących zasiłków przyznawanych przez NAV. Poniżej znajdziecie przegląd najważniejszych.

Dagpenger

Zmiany od 1 stycznia 2023:

Dodatek na dzieci dla obojga rodziców

Od teraz oboje rodzice mają prawo do dodatku do dagpenger (zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii) na każde dziecko. Składając wniosek o dagpenger należy podać informację o dzieciach. Jeżeli wcześniej otrzymałeś odmowę wypłaty dodatku na dzieci, możesz wnioskować do NAV o jego wypłatę. Dodatek do dagpenger wynosi obecnie 17 koron dziennie na każde dziecko. Od 1 lutego 2023 wzrośnie do 35 kr.

Prawo do urlopu na dagpenger

Prawo do ferii (urlopu) z prawem do dagpenger zostaje zlikwidowane od 1 stycznia 2023. Wszyscy, którzy mają jeszcze niewykorzystane ferie, powinni z nich skorzystać do końca stycznia.

Nowe zasady dotyczące dodatku do urlopu

Od nowego roku weszły w życie nowe zasady dotyczące odpłatnych ferii dla osób, które pobierają dagpenger. Wszyscy, którzy mieli dagpenger przynajmniej przez 8 tygodni w roku 2022 otrzymają ferietillegg (dodatek urlopowy) w roku 2023. Stawka dodatku wynosi 9, 5 % od dagpenger wypłaconego w roku 2022. Ferietillegg będzie wypłacany w czerwcu.

Uproszczenie reguł dotyczących wznowienia dagpenger

Zlikwidowano wyjątki dotyczące możliwości wznowienia dagpenger w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłku dłużej nie 52 tygodnie.

 

Nowa stawka dodatku na dzieci (barnetillegg)

Od 1 lutego 2023 stawka dodatku na dzieci w przypadku dagpenger i AAP (arbeidsavklaringspenger) zostaje zwiększona ponad dwukrotnie do 35 koron na każde dziecko.

 

Jednorazowy dodatek do renty z NAV

Wszyscy, którzy otrzymują rentę wg najniższej stawki w styczniu 2023 roku otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości 3000 kr.  Dodatek zostanie wypłacony w lutym 2023.

 

Omsorgspenger i pleiepenger

Zmiany od 1 stycznia 2023

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Nie trzeba już informować NAV o podziale omsorgsdager (wolne na opiekę nad chorym dzieckiem) między rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, nowych małżonków lub konkubentów. Zarówno ten, kto przekazuje wolne dni, jak i ten kto z nich korzysta musi poinformować o tym swojego pracodawcę.

W przypadku przekazywania omsorgsdager między rodzicami można zrobić to obecnie dowolnie, niezależnie od umowy o podziale opieki.

Można wnioskować o bycie uznanym za rodzica sprawującego opiekę samotnie w przypadku, gdy drugi rodzic przebywa w więzieniu lub odbywa obowiązkową służbę wojskową.

Omsorgsdager (opieka nad chorym dzieckiem) i omsorgspenger

Dotychczas istniała możliwość wnioskowania o dodatkowe omsorgsdager w przypadku dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.  Teraz można wnioskować o kolejne 10 lub 20 dodatkowych dni (w przypadku samotnych rodziców) omsorgsdager również w przypadku chorób długotrwających.

Pracodawca powinien ustalić z przedstawicielem pracowników możliwość przyznawania omsorgspenger na okres krótszy niż pełny dzień.

W przypadku dzieci chorych chronicznie i długotrwale oraz niepełnosprawnych powyżej 12 roku życia omsorgspenger jest w pełni refundowane przez NAV od pierwszego dnia.

W przypadku wypłaty omsorgspenger przez NAV, należy posiadać zaświadczenie lekarskie od czwartego dnia nieobecności w pracy.

Jeżeli zmieniasz pracę, nowy pracodawca może żądać przedłożenia zaświadczenia z poprzedniego miejsca pracy, które zawiera informację, za ile dni otrzymałeś omsorgspenger w tym roku kalendarzowym.

Freelancerzy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają prawo do wypłaty omsorgspenger od pierwszego dnia nieobecności w pracy, jeżeli zajmują się dzieckiem chronicznie lub długotrwale chorym lub dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 12 rok życia.

Pleiepenger (zasiłek na opiekę nad osobami w końcowej fazie życia)

Od 1 stycznia 2023 dwie osoby mogą jednocześnie pobierać pleiepenger w pełnej wysokości na opiekę nad ta sama osobą. W takim przypadku można użyć tego samego zaświadczenia lekarskiego.

 

Sykepenger (zasiłek chorobowy w Norwegii)

Wprowadzono wyjątek w obowiązku wysłania pracodawcy zaświadczenia lekarskiego w ciągu 14 dni. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pracownik nie miał możliwości wysłania zaświadczenia pracodawcy.

Zmieniono zasady obliczania sykepenger w przypadku osiągania dochodu jednocześnie z pracy najemnej i prowadzenia działalności gospodarczej. Miesięczny dochód obliczony wg podstawy sykepenger w okresie pracodawcy, porównuje się z dochodem zaraportowanym przez pracodawcę za ostatnie dwanaście miesięcy. Jeżeli różnica jest większa niż 25%, podstawa sykepenger powinna zostać oszacowana.

Przywrócono dodatek urlopowy dla osób pobierających sykepenger będącymi jednocześnie odbiorcami dagpenger. Wszyscy, który otrzymywali w 2022 roku dagpenger lub sykepenger, jako odbiorcy dagpenger otrzymają dodatek urlopowy w wysokości 9,5 % za dni pobierania sykepenger w 2022 roku.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w Norwegii w sprawach związanych z NAV oraz podatkami, to dobrze trafiłeś.

Doświadczeni prawnicy i doradcy pomogą rozwiązać Twoje problemy! Skontaktuj się z nami!

 

Polub nas na Facebooku, aby śledzić najnowsze wiadomości z Norwegii.

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *