Zmiany w podatkach w 2018 roku


Zmiany w podatkach w 2018 roku

W tym roku wprowadzono kilka istotnych zmian w podatkach w Norwegii. Poniżej przedstawimy te, które mają największe znaczenie dla Polaków pracujących w tym kraju.

Likwidacja drugiej klasy podatkowej

Powyższa zmiana negatywnie wpłynie zwłaszcza na osoby, które pracując w Norwegii, mają rodziny w Polsce. Często małżonkowie takich osób nie osiągali wysokich dochodów, dzięki czemu istniała możliwość uzyskania wyższego zwrotu podatku w Norwegii.

Dotychczas osoby, których małżonek uzyskiwał dochody poniżej określonego progu (około 21 540 zł w 2017 roku), mogły skorzystać z rozliczenia w drugiej klasie podatkowej, przez co tzw personfradrag (kwota wolna od podatku) wynosiła 78.300 koron. W praktyce umożliwiało to zmniejszenie podstawy opodatkowania aż o 78.300 koron.

Od tego roku wszyscy podatnicy mogą skorzystać tylko z pierwszej klasy podatkowej. Personfradrag w tym wypadku wynosi 54.750 koron. Oznacza to, że kwoty zwrotów podatku często będą niższe o kilka tysięcy koron.

Ważne zmiany w status pendler

Od 2018 całkowicie zmieniono zasady dotyczące odliczania diet dla osób korzystających ze status pendler.

Od tego roku pendlerzy, którzy mają możliwość przygotowywania posiłków w miejscu, w którym mieszkają całkowicie tracą możliwość odliczania diet. Dla przypomnienia dodajmy, że w 2017 roku mogli oni odliczyć 205 koron za każdy dzień pobytu w Norwegii.

Dla przykładu osoba przebywająca na terenie Norwegii przez 300 dni w roku, mogła odliczyć 61.500 koron w rozliczeniu za 2017 rok. Obecnie w ogóle nie będzie mogła skorzystać z tego odliczenia.

Zmniejszyły się także stawki diet do odliczenia dla innych grup pracowników.

Osoby wynajmujące mieszkanie (pokój) bez dostępu do kuchni będą mogły odliczyć 159 koron za każdy dzień pobytu w Norwegii, a mieszkający w hotelu bez zapewnionego wyżywienia 569 koron.

Druga ważna zmiana dotyczy odliczania kosztów najmu mieszkania.

Do tej pory osoby, rozliczające się jako pendlerzy mogły odliczać koszt najmu mieszkania oraz opłaty za energię elektryczną. Obecnie takie odliczenie będzie przysługiwało jedynie w pierwszych dwóch latach pobytu w Norwegii. Po tym czasie nie będzie w ogóle możliwości odliczania kosztów związanych z mieszkaniem w Norwegii.

Dobrą informacją jest ta, że powyższa regulacja będzie miała zastosowanie dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok.

W kolejnych artykułach opiszemy dalsze zmiany wprowadzone w podatkach. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *