Zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii (AAP)- statystyki NAV


Arbeidsavklaringspenger (w skrócie AAP) to odpowiednik polskiego zasiłku rehabilitacyjnego. Można pobierać go przez maksymalnie 3 lata. Jednak przewidziano wyjątki od tej zasady, gdyż AAP może zostać przedłużone przez NAV o dwa lata. Poza tym po wyczerpaniu maksymalnego okresu, na jaki zasiłek został przyznany, można ponownie o niego wnioskować.

Duża liczba osób na zasiłku rehabilitacyjnym w Norwegii

Jak podaje NAV, który zajmuje się między innymi rozpatrywaniem wniosków o zasiłki chorobowe i AAP, na koniec grudnia 2022 roku, aż 139 400 osób pobierało AAP. To znaczy, że około 4% mieszkańców Norwegii w wieku od 18 do 66 roku życia otrzymywało to świadczenie. Wzrost liczby osób pobierających AAP w ostatnim kwartale zeszłego roku jest spowodowany między innymi tym, że wiele osób, które wykorzystały maksymalny okres pobierania zasiłku, otrzymało nowe decyzje przyznaje zasiłek na kolejny okres.

Wśród korzystających z AAP mamy aż 30.757 imigrantów. W tej liczbie najwięcej jest Polaków (około 4000 osób na grudzień 2022). Co nie powinno dziwić zważywszy, że jesteśmy największą liczebnie grupą imigrantów w Norwegii.

 

Wzrost liczby korzystających z AAP

W ostatnim kwartale ubiegłego roku, NAV rozpatrywał blisko 56 000 wniosków o AAP. Jest to wzrost aż o 26% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z tego około 94% zostało rozpatrzonych pozytywnie. Większość osób, które wnioskowały ponownie o AAP w związku z wyczerpaniem maksymalnego okresu na jaki zostało przyznane, otrzymała również decyzje pozytywne.

Wzrost liczby osób pobierających AAP związany jest głównie ze zmianą przepisów, która weszła w życie pierwszego lipca ubiegłego roku.  Wcześniej obowiązywała zasada, że osoba, która pobierała AAP w Norwegii przez trzy lata, może ponownie wnioskować o to świadczenie dopiero po upływie roku. Obecnie ubiegać się o wypłatę AAP można od razu po wyczerpaniu trzyletniego okresu. Szerzej pisaliśmy o tym w jednym z naszych poprzednich artykułów (czytaj tu). Z tego rozwiązania skorzystało około 18.000 osób do końca ubiegłego roku.

W ostatnich trzech miesiącach 2022 roku rozpoczęło po raz pierwszy pobierać arbeidsavklaringspenger około 16.200 osób. To więcej o około 3000 osób niż w trzecim kwartale i o 1500 osób więcej niż w czartym kwartale poprzedniego roku.

 

Najczęstsze powód niezdolności do pracy

Interesująco przedstawiają się statystyki dotyczące najczęstszych schorzeń skutkujących przyznaniem zasiłku rehabilitacyjnego w Norwegii. Częstym powodem niezdolności do pracy są choroby związane z układem mięśniowym i szkieletowym. Na przykład zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i narządów ruchu.  AAP z powodu tego typu dolegliwości pobiera około 40.000 osób. Dosyć duża jest również liczba chorób neurologicznych. około 8300 przypadków dotyczyło tego rodzaju chorzenia.

Jednak najliczniejszą grupę stanowią osoby cierpiące na dolegliwości psychiczne. Depresja oraz zaburzenia lękowe odpowiadają za około 56.000 przypadków otrzymywania AAP w roku ubiegłym. Jest to około 40% wszyskich spraw związanych z AAP.

 

Co po zakończeniu pobierania AAP z NAV?

Z około  12.000 osób, które zakończyły pobieranie AAP w pierwszym kwartale 2022 roku 24% miało pracę okresie  sześciu miesięcy. zaś około 6% ponownie rozpoczęło pobieranie zasiłku rehabilitacyjnego.

Należy mieć świadomość, że osoby po długich chorobach i związanej z tym nieobecności na rynku, mają duże trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. Działania NAV koncentrują się na aktywizowaniu osób pobierających świadczenie chorobowe w Norwegii oraz AAP. Jednak w praktyce dużo zależy również od motywacji pobierających świadczenie. Wiele osób chciałoby jak najszybciej wrócić do pracy. Jednak jest tez spora grupa takich, które z powodu kilkuletniego wykluczenia z aktywności zawodowej nie mają dużej motywacji do powrotu do aktywności zawodowej.

 

Jesteś długo na chorobowym i nie wiesz co dalej? Masz problem z uzyskaniem świadczenia z NAV? Chcesz pobierać rentę lub AAP z Norwegii? Koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi doradcy i prawnicy wybiorą najlepsze rozwiązanie twojego problemu.

 

Zródło: nav.no

4 comments on “Zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii (AAP)- statystyki NAV

 1. Artur kachniarz on

  Witam. Złożyłem wniosek o zasiłek rehabilitacyjny w norwegi i nie ma odzewu. Minęło już z 3 miesiące. Pytanie mam takie czy można jakoś ich pospieszyć w sprawie decyzji. Pozdawiam.

  Odpowiedz
  • admin on

   Szanowny Panie, sprawy dotyczące ubiegania się o AAP z reguły są rozpatrywane w terminie od 13 do 25 tygodni. Ten drugi termin dotyczy głownie sytuacji, gdy składający wniosek leczy się poza Norwegią. Jeżeli wniosek został złożony poprawnie, a NAV nie wymaga przesłania dodatkowych informacji lub dokumentów to należy po prostu poczekać na jego rozpatrzenie. Można również napisać do NAV (logując się na stronę) i zapytać o to jak długo potrwa jeszcze rozpatrywanie sprawy. Czasami zdarza się, że NAV faktycznie zawieruszy gdzieś dokumenty i taki kontakt może przyśpieszyć sprawę. Jeżeli mieszka Pan w Norwegii to może Pan starać się o pomoc socjalną w przypadku braku środków do życia.

   Odpowiedz
   • admin on

    AAP może być przedłużane przez NAV do trzech lat bez konieczności składania kolejnego wniosku. Jeżeli po upływie trzech lat istnieje konieczność dalszego pobierania AAP, to co do zasady należy złożyć nowy wniosek.

    Odpowiedz

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *