Stały wzrost liczby bezrobotnych w Norwegii


dagenger

W październiku 2023 liczba całkowicie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych pomocą (głównie otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii) wzrosła o 1300 osób. Bezrobocie wzrasta najbardziej w zawodach narażonych na cykl koniunkturalny oraz wśród imigrantów.

Rosnące bezrobocie wśród imigrantów wiąże się z tym, że w NAV rejestruje się coraz więcej uchodźców z Ukrainy. Całkowite bezrobocie utrzymuje się jednak wciąż na niskim poziomie. a w kilku branżach są dobre możliwości zatrudnienia, przy wciąż wysokim popycie, mówi dyrektor ds. zatrudnienia i opieki społecznej Hans Christian Holte.

Na koniec października w NAV zarejestrowanych było jako całkowicie bezrobotne lub poszukujące pracy 65 tys. osób, co stanowi 2,2 proc. osób czynnych zawodowo. Po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych liczba całkowicie bezrobotnych i osób poszukujących pracy objętych środkami pomocowymi przez NAV wzrosła w październiku o 1300 osób.

Jeśli porównamy obecną sytuację na rynku pracy z październikiem ubiegłego roku, to obecnie o 8700 osób więcej zarejestrowanych jest jako całkowicie bezrobotne lub poszukujące pracy i objęte środkami pomocowymi. Bezrobocie wzrosło najbardziej w budownictwie, inżynierii i IT, mówi Holte.

Bezrobocie brutto, czyli suma całkowicie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych środkami pomocowymi z NAV, obejmuje 52 400 całkowicie bezrobotnych (1,8% czynnych zawodowo) i 12 600 osób poszukujących pracy objętych środkami pomocowymi (0,4% czynnych zawodowo). Ponadto 21,4 tys. osób było częściowo bezrobotnych (0,7% ogółu pracujących). Zatem na koniec października w NAV zarejestrowanych było 86 400 osób poszukujących pracy, co stanowi 2,9% osób czynnych zawodowo

Więcej nowych osób poszukujących pracy

W październiku 2023 zarejestrowano 19 000 nowych osób poszukujących pracy. Osoby twierdzące, że straciły lub stracą pracę, stanowią 30 proc. nowych osób poszukujących pracy. 15 proc. jest lub będzie objętych przestojem w pracy (permittering), 12 proc. nie jest pewnych swojej sytuacji zawodowej, a 11 proc. samo zrezygnowało z pracy.

Coraz więcej bezrobotnych imigrantów

Połowa osób zarejestrowanych jako osoby całkowicie bezrobotne i poszukujące pracy objęte działaniami pomocowymi w NAV pod koniec października to imigranci. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku pojawiło się o 6700 bezrobotnych więcej, podczas gdy liczba bezrobotnych niebędących imigrantami wzrosła o 2000 osób. W szczególności więcej osób poszukujących pracy przybyło z Ukrainy – w ubiegłym roku liczba osób poszukujących pracy pochodzących z tego kraju wzrosła o 3100. Na koniec października w ramach środków zarejestrowanych było 3600 osób z Ukrainy jako całkowicie bezrobotne lub poszukujące pracy.

Więcej zwolnień w budownictwie

Liczba całkowicie bezrobotnych i osób poszukujących pracy objętych działaniami NAV wzrosła w większości grup zawodowych od września do października, po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych. Biorąc pod uwagę liczbę osób, największy wzrost odnotowano wśród osób bez pracujących w budownictwie (o 300 więcej), a następnie w pracy w przemyśle (o 200 więcej). Na koniec października bezrobocie brutto było najwyższe wśród osób zatrudnionych w turystyce i transporcie (3,3%) oraz w  usługach i innych pracach (2,9%).

Największy wzrost dotyczy osób po 30. roku życia

Liczba całkowicie bezrobotnych i osób poszukujących pracy objętych środkami pomocowymi z NAV wzrosła lub utrzymywała się na stałym poziomie we wszystkich grupach wiekowych od września do października, skorygowana o normalne wahania sezonowe. Wzrost liczby bezrobotnych był największy w przypadku osób w wieku 30-39 lat (o 500 więcej).

Na koniec października bezrobocie brutto było najwyższe wśród osób w wieku 20-24 lat (3,1%). Najniższa stopa bezrobocia występowała wśród osób w wieku 60 lat i więcej – 1,2 proc. siły roboczej.

Najwyższe bezrobocie w Oslo

Po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych liczba całkowicie bezrobotnych i osób poszukujących pracy objętych środkami pomocowymi NAV wzrosła w październiku we wszystkich regionach z wyjątkiem Nordland. Wzrost był największy w Troms i Finnmark, gdzie bezrobotnych było więcej o 6%.

Bezrobocie brutto było najwyższe w Oslo i wynosiło 2,8% aktywnych zawodowo. Nordland i Trøndelag charakteryzują się najniższym bezrobociem – po 1,7% aktywnych zawodowo.

Nadal wysoki popyt na pracę

W październiku na arbeidsplassen.no zarejestrowano 39 600 ofert pracy. Odpowiada to 1800 nowym etatom dziennie, po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku, w tym roku w przeliczeniu na dzień roboczy rejestrowano o 15 proc. mniej ogłoszeń. Najwięcej wakatów jest w służbie zdrowia, pielęgniarstwie i opiece (10 200), pracy w sklepach i sprzedaży (3 800) oraz edukacji (3 200).

Wnioskuj o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeżeli straciłeś lub niebawem utracisz pracę w Norwegii, masz z reguły prawo aby wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii (dagpenger). Również jeżeli czeka cię przestój w pracy w Norwegii (permittering), masz z reguły prawo by uzyskać dagpenger.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii wynosi 62,4% Twojego poprzedniego dochodu brutto. Dodatkowo jeżeli opiekujesz się dziećmi poniżej 18 roku życia masz prawo do dodatku do dagpenger w wysokości 175 koron tygodniowo na każde dziecko.

Jeśli straciłeś pracę lub zostałeś skierowany na permittering, możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od NAV, jeśli spełniasz łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • Zostałeś zwolniony lub twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.
  • Utraciłeś całkowicie lub częściowo swoje dochody,
  • Osiągnąłeś dochód w wysokości co najmniej 177 930 NOK (1,5 G – kwota bazowa) w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub co najmniej 355 860 NOK (3 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.
  • Masz mniej niż 67 lat.

W zależności od wysokości uzyskanych wcześniej dochodów i okresu zatrudnienia możesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii przez 52 lub 104 tygodnie.

 

źródło: nav.no

Straciłeś pracę? Wnioskuj o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *