Zgodnie z norweskimi przepisami świadczenie chorobowe w przypadku osób zatrudnionych wypłacane jest od pierwszego dnia nieobecności w pracy spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby. Z reguły za pierwsze szesnaście dni zobowiązany do wypłaty jest pracodawca. Następnie wypłatę świadczenia przejmuje NAV. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Norwegii- enkeltpersonforetak (ENK) mają prawo do sykepenger dopiero po szesnastym dniu zwolnienia chorobowego. Dodatkowo sykepenger obliczane jest od niższej podstawy. Jest to jedynie 80% sykepengegrunnlag.

Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe  dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z opcji dodatkowego ubezpieczenia oferowanego przez NAV. Dzięki temu mogą lepiej zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnej niezdolności do pracy w przypadku choroby. Z opcji dodatkowego ubezpieczenia mogą skorzystać również freelancerzy oraz rolnicy. Przewidzianych zostało kilka opcji tego ubezpieczenia. Można wybrać wypłatę:
 • 80% podstawy  sykepenger od 1 do 16 dnia zwolnienia chorobowego,
 • 100% podstawy sykepenger od 17 dnia zwolnienia chorobowego,
 • 100% podstawy sykepenger od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego.
 

Wysokość składki na dodatkowe ubezpieczenie

Wysokość składek na dodatkowe ubezpieczenie chorobowe zamieszczona jest w załączniku do folketrygdloven (norweska ustawa o ubezpieczeniu społecznym). Zapłacone składki mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu (podlegają odliczeniu). Faktury z danymi do wpłaty wysyłane są za pośrednictwem Altinn.no. Od pierwszego stycznia 2023 roku stawki przedstawiają się następująco:

Przedsiębiorcy 

80 % od 1 dnia nieobecności w pracy z powodu choroby 2,5 %
100 % od 17 dnia 1,3 %
100 % od 1 dnia 9,0 %
 

Rolnicy

100 % od 1 dnia nieobecności w pracy z powodu choroby 2,5 %
 

Freelancerzy 

100% od 1 dnia nieobecności w pracy z powodu choroby 2,8 %
Podstawą obliczenia składki jest szacowany roczny dochód z działaności gospodarczej.

Jak obliczana jest podstawa składki na dodatkowe ubezpieczenie?

NAV oblicza podstawę składki biorąc pod uwagę prognozowany dochód z działalności gospodarczej. Jeżeli działalność prowadzona jest nie dłużej niż trzy lata, NAV określa podstawę składki uwzględniając na przykład wynik finansowy, budżet lub inne dokumenty księgowe. Należy mieć świadomość, że podstawa wymiaru składki nie musi być taka sama jak podstawa wypłaty świadczenia chorobowego. Wysokość sykepenger jest obliczana przez NAV niezależnie. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki jak i podstawy wypłaty sykepenger to sześciokrotność kwoty bazowej „G”.  

Ubezpieczenie od wypadku przy pracy dla przedsiębiorców w Norwegii.

Oprócz dodatkowego ubezpieczenia chorobowego NAV umożliwia przedsiębiorcom ubezpieczenie od wypadku przy pracy. Jest ono dobrowolne i mogą z niej skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą (dotyczy to ENK oraz spółek ANS/DA) oraz freelancerzy. Warunkiem skorzystania z tego ubezpieczenia jest:
 • wiek poniżej 67 roku życia,
 • spodziewany roczny dochód w wysokości powyżej 1 G (czyli 111 477 w 2023 roku),
 • opłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w Norwegii przez minimum rok.
Ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Roczna składka wynosi 0,4 procenta spodziewanych rocznych dochodów z działaności, do wysokości 12G (obecnie 1 337 724 kr.)
Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Norwegii  lub osoby zamierzające  otworzyć firmę w Norwegii do kontaktu z naszymi doradcami. Oferujemy kompleksową obsługę firm norweskich w języku polskim:
 • doradztwo podatkowe,
 • sprawy pracownicze,
 • sprawy z NAV,
 • konflikty w miejscu pracy,
 • kontakt z urzędami,
 • sprawy związane z rejestracją, organizacją oraz zamknięciem działalności w Norwegii,
 • egzekucja należności od norweskich kontrahentów.