Wyjazd na zwolnieniu – Ważna informacja z NAV


Wyjazd na zwolnieniu – Ważna informacja z NAV

Kilka dni temu pisaliśmy o skandalu w NAV, który dotyczył wydawania błędnych decyzji odmawiających prawa do sykepenger, AAP i pleiepenger, osobom przebywającym poza Norwegią. W związku z tą sytuacją NAV wydał komunikat o zmianie dotychczasowej praktyki w przypadku osób czasowo przebywających w innym kraju UE/EOG.

Wyjazd bez zgody NAV

Od tej pory osoby posiadające obywatelstwo w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie muszą prosić NAV o zgodę na zachowanie prawa do świadczeń podczas wyjazdu do innego kraju EOG. Jest to całkowita zmiana dotychczasowej, niezgodnej z prawem wspólnotowym praktyki, w myśl której osoby mieszkające w Norwegii traciły prawo zasiłku chorobowego, AAP i zasiłku pielęgnacyjnego, gdy wyjechały nie prosząc NAV o zgodę.

Warunki zachowania prawa do świadczeń

Mimo tak korzystnej zmiany należy pamiętać, że w dalszym ciągu należy spełnić kilka warunków by zachować prawo do wypłaty świadczeń podczas wyjazdu za poza granicę Norwegii. W przypadku zasiłku chorobowego, przed wyjazdem należy:

 

  • uzgodnić z pracodawcą, że wyjazd nie będzie kolidował z zaplanowanymi działaniami zmierzającymi do powrotu do aktywności zawodowej,
  • upewnić się, że wyjazd nie będzie przeszkodą dla działań organizowanych i  uzgodnionych z NAV,
  • porozumieć się z lekarzem, że wyjazd nie pogorszy twojego stanu zdrowia i nie będzie przeszkodą w dalszej terapii.

 

W przypadku wyjazdu do kraju nienależącego do EOG, tak samo jak w przypadku osób, które nie są obywatelami państwa należącego do EOG, w dalszym ciągu istnieje obowiązek wysłania wniosku do NAV o zachowanie prawa doświadczeń.

 

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.