Z uwagi na dużą konkurencję na rynku pracy w Norwegii, dobrym pomysłem jest uznanie posiadanego wykształcenia wyższego z zagranicy. Może ułatwić to znalezienie pracy w Norwegii zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Uznany dyplom pozwala też na uzyskanie lepszego wynagrodzenia.

Proces uznania polega na potwierdzeniu przez norweski urząd NOKUT poziomu studiów i tytułu zawodowego za granicą oraz określeniu liczby zdobytych punktów ECTS.

W stosunku do zawodów regulowanych, takich jak np. lekarze, pielęgniarki, pośrednicy obrotu nieruchomościami, księgowi, prawnicy obowiązuje szczególny tryb uznawania kwalifikacji.

Zgłoś się do nas. Pomożemy ci w skompletowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzimy przez całą procedurę uznanie twojego wykształcenia.

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe