Wobec wciąż rosnącej konkurencji na rynku pracy w Norwegii, dużą zaletą jest posiadanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Ułatwia to znacząco znalezienie pracy oraz pozwala uzyskać wyższą stawkę wynagrodzenia.

Polsk Norsk Consulting pomaga w uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się na jakich zasadach możesz uzyskać takie potwierdzenie.

Uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii mogą uzyskać między innymi:

 • Murarze,
 • Cieśle
 • Rzeźnicy
 • Malarze
 • Kucharze
 • Stolarze meblowi
 • Szklarze
 • Fryzjerzy
 • Hydraulicy
 • Tapicerzy
 • Mechanicy samochodowi
 • Betoniarze
 • Masarze

Kwalifikacje zawodowe można uznać na podstawie między innymi:

 • Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • Dyplomu uzyskania tytułu zawodowego,
 • Świadectwa czeladniczego,
 • Świadectwa ukończenia technikum,
 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej.
Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe