Korekty i odwołania

Jeżeli uważasz, że otrzymałeś za niski zwrot podatku z Norwegii lub nie rozliczałeś się do tej pory, skontaktuj się z naszymi doradcami:

 • ocenimy, na jaki zwrot możesz liczyć
 • złożymy w Twoim imieniu korektę zeznania podatkowego
 • przygotujemy niezbędne wyjaśnienia na żądanie urzędu podatkowego.
Korygując zeznanie podatkowe możesz korzystać z następujących odliczeń:

 • Podróże między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem zamieszkania w Polsce

  Masz prawo do odliczenia faktycznych kosztów podróży (np. koszty biletów lotniczych) lub na podstawie tzw. kilometrówki. Z reguły bardziej opłaca się ta druga opcja.

  Stawka za kilometr podróży wynosi aktualnie 1,56 korony do 50.000 km oraz 0,76 korony powyżej 50.000 koron. Przy obliczaniu odległości uwzględnia się najkrótszą trasę lądową między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem zamieszkania w Norwegii.

  Udział własny kosztów wynosi na rok 2020 23 100 koron.

 • Bilety za promy i bramki

  Możesz odliczyć koszty promów i bramek drogowych jeżeli ich koszt przekracza łącznie 3300 koron. Pamiętaj o konieczności posiadania rachunków dokumentujących wydatki. Musisz okazać je na żądanie urzędu podatkowego.

 • Dojazdy między miejscem zamieszkania w Norwegii a stałym miejscem pracy

  Odliczenie przysługuje niezależnie od sposobu w jaki dostajesz się do pracy (samochodem, autobusem, czy pieszo).

  Stawka za kilometr podróży wynosi aktualnie 1,56 korony do 50.000 km oraz 0,76 korony powyżej 50.000 koron. Udział własny kosztów wynosi na rok 2020 23 100 koron. Koszty dojazdów łączą się w jedną kwotę z odliczeniami podróży dla pendlera.

  Dodatkowo masz prawo do odliczenia kosztów bramek i promów, jeżeli dzięki dojazdowi własnym środkiem transportu oszczędzasz minimum dwie godziny dziennie.

 • Koszty mieszkania w Norwegii

  Od roku 2018 podatnicy mają prawo do odliczenia kosztów mieszkania tylko przez pierwsze 24 miesiące pobytu i pracy w danej gminie w Norwegii. Jeżeli zmieniłeś gminę pracy i zamieszkania uzyskujesz ponownie prawo do odliczenia kosztów mieszkania przez 24 miesiące.

  Masz prawo do odliczenia kosztów czynszu najmu i energii elektrycznej. Musisz posiadać dokumentacje zapłaty czynszu w formie potwierdzeń bankowych lub potrąceń na odcinkach wypłaty.

 • Dieta za każdy dzień pobytu w Norwegii

  Możliwość odliczania diety za każdy dzień pobytu w Norwegii i jej stawka zależą od rodzaju lokalu, w którym mieszkasz.

  RODZAJ MIESZKANIA STAWKA DIETY ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU
  Mieszkanie z możliwością przygotowywania
  posiłków
  Brak prawa do odliczenia diety
  Mieszkanie/ barak bez możliwości
  przygotowywania posiłków
  161 koron
  Hotel ze śniadaniem 462 korony
  Hotel bez śniadania 578 koron

  Za rok 2017 i lata wcześniejsze możesz odliczyć diety, nawet jeżeli miałeś możliwość przygotowywania posiłków w mieszkaniu.

 • Odsetki od kredytów

  Masz prawo do odliczenia odsetek od kredytów zapłaconych w danym roku podatkowym. Dotyczy to również, pod pewnymi warunkami kredytów zaciągniętych poza Norwegią.

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci takie odliczenie.

 • Odpis rodzicielski

  Masz prawo do odliczenia kosztów przedszkola, opiekunki lub świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub klub sportowy, a także koszty dojazdów do przedszkola, opiekunki lub na inne zajęcia. Prawo do odliczenia przysługuje również jeżeli dziecko mieszka w Polsce.

  Odliczenie dotyczy dzieci do 12 roku życia oraz jest ograniczone do 25.000 koron na jedno dziecko i 15.000 koron na każde kolejne dziecko.

 • Składki na związki zawodowe

  Jeżeli jesteś członkiem związków zawodowych masz prawo do odliczenia od dochodu do 3850 koron zapłaconej w danym roku składki członkowskiej.

  Z reguły to odliczenie powinno być uwzględnione automatycznie w Twoim zeznaniu podatkowym, jednak zawsze należy sprawdzić poprawność informacji zawartych w skattemelding.

Dlaczego warto sprawdzić zeznania z ostatnich lat?

Ważne

Jeżeli nie rozliczałeś się z pomocą Polsk Norsk Consulting istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie skorzystałeś ze wszystkich przysługujących Ci odliczeń lub popełniono błędy, które mogą skutkować koniecznością dopłaty podatku w razie kontroli urzędu podatkowego.

Część firm oferujących rozliczenie podatkowe w Norwegii niestety nie działa w pełni profesjonalnie i nie nadąża za zmianami w prawie. Przeglądając Internet często znajdujemy mylące podatników informacje.

Najważniejsze, rażące pomyłki z jakimi się spotykamy, dotyczą prawa do odliczeń dla pendlera, które uzależnia się od błędnej liczby wymaganych podróży lub warunków mieszkania.

Dlatego jeżeli poinformowano Cię, że nie spełniasz warunków do uzyskania odliczeń w status pendler, koniecznie skontaktuj się z doradcami Polsk Norsk Consulting.

Ciągle masz szanse do korekty zeznania podatkowego w Norwegii za ostatnie trzy lata.

Skontaktuj się z nami

Skoryguj zeznanie podatkowe i uzyskaj zwrot podatku za kilka lat wstecz.

Wypełnij formularz
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas