Karta podatkowa

Gdy rozpoczynasz pracę w Norwegii wraz z tymczasowym numerem personalnym otrzymujesz kartę podatkową. Na jej podstawie pracodawca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne. Następnie w grudniu każdego roku otrzymujesz kartę podatkową na następny rok.

Wysokość pobieranych zaliczek uzależniona jest od dochodów zadeklarowanych na wniosku o kratę podatkową. A w następnych latach od dochodu osiągniętego w poprzednim roku.

Gdy otrzymujesz nową kartę podatkową, musisz zawsze sprawdzić podstawę obliczenia zaliczek na podatek w szczególności:

 • spodziewane dochody,
 • odliczenia od podatku (np: składki na związki zawodowe, minstefradrag, odsetki od kredytów)
 • majątek i kwotę zadłużenia.

Kiedy powinieneś zamówić nową kartę podatkową:

 • Rozpoczynasz pracę w Norwegii,
 • Podjąłeś dodatkową pracę
 • Gdy stracisz pracę
 • Zawsze, gdy twoje dochody ulegają znacznej zmianie.
 • Gdy nie otrzymałeś jej w grudniu automatycznie.

Rodzaje kart podatkowych w Norwegii:

 • Frikort – karta ze zwolnieniem od podatku- przeznaczona dla rezydentów podatkowych , którzy planują zarobić mniej niż 55 000 koron w roku podatkowym. Pracodawca nie będzie dokonywał w ogóle potrąceń zaliczek na podatek osobom, które posiadają tę kartę. Dochód do 60 000 koron w skali roku jest w Norwegii zwolniony od podatku.
 • Tabela podatkowa – tabellkort – większość osób ze stałą pracą u jednego pracodawcy posiada kartę z tabelą podatkową. Rodzaj przyznanej tabeli zależy od przewidywanych dochodów i odliczeń. Bardzo istotne jest sprawdzenie, czy podane na karcie kwoty się zgadzają. Należy się upewnić, że tylko główny pracodawca dokonuje potrącenia na podstawie tabeli. Zawsze w przypadku zmiany karty w ciągu roku, podatnik otrzymuje kartę procentową.
 • Karta procentowa – prosentkort – zaliczki na podatek są odprowadzane na podstawie stawki procentowej określonej w karcie podatkowej. Stawka procentowa ustalona jest na podstawie przewidywanych dochodów i odliczeń podatkowych podanych we wniosku o kartę podatkową. Przeznaczona głównie dla osób, które uzyskują dochody nieregularne i z różnych źródeł.
 • Karta podatkowa 25% – Kildeskatt 25% – nowy sposób rozliczania dla pracowników zagranicznych. Pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek, ale dokonuje potrącenia 25% od każdego dochodu w tym feriepenger. Podatnik nie otrzymuje zwykłego rozliczenia rocznego i nie ma prawa do odliczeń od podatku, ani nie otrzymuje zwrotu nadpłaty.
  UWAGA! Ta forma rozliczenia często jest nieopłacalna. Dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym i sprawdzić opłacalność zmiany na zwykłą kartę podatkową.
  Czytaj więcej o kildeskatt 25%.

Skontaktuj się z doradcami Polsk Norsk Consulting:

 • doradzimy w wyborze karty podatkowej.
 • wyjaśnimy różnicę w sposobie opodatkowania.
 • dokonamy odpowiednich zmian w Twojej karcie.
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas