Zwrot i korekta podatku w Norwegii

Jeżeli pracujesz w Norwegii ale centrum twojego życia jest w Polsce możesz odliczyć koszty wydatków związanych z podróżami oraz mieszkaniem w Norwegii.

Wyróżniamy dwa typy osób dojeżdżających:

 • posiadające rodzinę (małżonka lub dzieci) w Polsce lub w Norwegii,
 • osoby samotne lub żyjące w wolnym związku (samotny pendler).
Co możesz odliczyć?

 • Podróże między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem zamieszkania w Polsce

  Masz prawo do odliczenia faktycznych kosztów podróży (np. koszty biletów lotniczych) lub na podstawie tzw. kilometrówki. Z reguły bardziej opłaca się ta druga opcja.

  Stawka za kilometr podróży wynosi aktualnie 1,56 korony do 50.000 koron oraz 0,76 korony powyżej 50.000 koron. Przy obliczaniu odległości uwzględnia się najkrótszą trasę lądową między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem zamieszkania w Norwegii.

  Udział własny w kosztach wynosi na rok 2020 23 100 koron.

 • Bilety za promy i bramki

  Możesz odliczyć koszty promów i bramek drogowych,
  jeżeli ich koszt przekracza łącznie 3300 koron.
  Pamiętaj o konieczności posiadania rachunków
  dokumentujących wydatki. Musisz okazać je na żądanie
  urzędu podatkowego.

 • Dojazdy między miejscem zamieszkania w Norwegii a stałym miejscem pracy

  Odliczenie przysługuje niezależnie od sposobu w jaki
  dostajesz się do pracy (samochodem, autobusem, czy pieszo).

  Stawka za kilometr podróży wynosi aktualnie 1,56 korony do 50.000 km oraz 0,76 korony powyżej 50.000 koron. Udział własny kosztów wynosi na rok 2020 23 100 koron.

  Dodatkowo masz prawo do odliczenia kosztów bramek i promów, jeżeli dzięki dojazdowi własnym środkiem transportu oszczędzasz minimum dwie godziny dziennie.

 • Koszty mieszkania w Norwegii

  Od roku 2018 podatnicy mają prawo do odliczenia kosztów mieszkania tylko przez pierwsze 24 miesiące pobytu i pracy w danej gminie w Norwegii. Jeżeli zmieniłeś miejsce pracy i zamieszkania uzyskujesz ponownie prawo do odliczenia kosztów mieszkania przez 24 miesiące.

  Masz prawo do odliczenia kosztów czynszu najmu i energii elektrycznej. Musisz posiadać dokumentacje zapłaty czynszu w formie potwierdzeń bankowych lub potrąceń widocznych na odcinku wypłaty.

 • Dieta za każdy dzień pobytu w Norwegii

  Możliwość odliczania diety za każdy dzień pobytu w Norwegii i jej stawka zależą od rodzaju lokalu,
  w którym mieszkasz.

  RODZAJ MIESZKANIA STAWKA DIETY ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU
  Mieszkanie z możliwością przygotowywania posiłków Brak prawa do odliczenia diety
  Mieszkanie/ barak bez możliwości
  przygotowywania posiłków
  161 koron
  Hotel ze śniadaniem 462 korony
  Hotel bez śniadania 578 koron
 • Odsetki od kredytów

  Masz prawo do odliczenia odsetek od kredytów zapłaconych w danym roku podatkowym. Dotyczy to również, pod pewnymi warunkami kredytów zaciągniętych poza Norwegią.

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci takie odliczenie.

 • Odpis rodzicielski

  Masz prawo do odliczenia kosztów przedszkola, opiekunki lub świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub klub sportowy, a także koszty dojazdów do przedszkola, opiekunki lub na inne zajęcia. Prawo do odliczenia przysługuje również jeżeli dziecko mieszka w Polsce.

  Odliczenie dotyczy dzieci do 12 roku życia oraz jest ograniczone do 25.000 koron na jedno dziecko i 15.000 koron na każde kolejne dziecko.

 • Składki na związki zawodowe

  Jeżeli jesteś członkiem związków zawodowych masz prawo do odliczenia od dochodu do 3850 koron zapłaconej w danym roku składki członkowskiej.

  Z reguły to odliczenie powinno być uwzględnione automatycznie w Twoim zeznaniu podatkowym, jednak zawsze należy sprawdzić poprawność informacji zawartych w skattemelding.

Status pendler przysługuje osobom, które:

Pendler posiadający rodzinę w Polsce nie ma w ogóle obowiązku odbywania podróży do kraju stałego zamieszkania.

Możesz mieć również prawo do odliczeń dla pendlera nawet, jeżeli twoja rodzina przebywa razem z tobą w Norwegii, ale podróżujesz regularnie do swojego mieszkania w Polsce lub innym kraju EOG.

Samotny pendler

Samotny pendler – osoba stanu wolnego lub żyjąca w konkubinacie, która nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem w Norwegii i dodatkowo:

 • Podróżuje do kraju ojczystego minimum raz na 3 tygodnie i dysponuje samodzielnym* mieszkaniem w kraju ojczystym (własność, najem itp),

Albo

 • Nie ukończyła 22 roku życia i podróżuje do rodziców w kraju ojczystym minimum raz na 6 tygodni,

Albo

 • Nie ukończyła 22 roku życia, posiada samodzielne* mieszkanie w kraju ojczystym i podróżuje do niego minimum raz na 6 tygodni.

*Samodzielne mieszkanie to takie, które spełnia łącznie następujące warunki:
Jego powierzchnia wynosi minimum 30 m2 plus 20 m2 na każdą dodatkową osobę powyżej 15 roku życia,
Posiada dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
Posiadasz je przynajmniej od roku i masz stały dostęp przez 7 dni w tygodniu (czyli np. nie podnajmujesz go innej osobie).
Jednak nawet gdy dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Norwegii, możesz starać się uzyskać status pendler, gdy spełniasz łącznie trzy warunki:
Jesteś zameldowany na stałe w tej samej gminie w kraju ojczystym minimum 3 lata,
Jesteś właścicielem mieszkania w kraju ojczystym,
Mieszkanie w Norwegii jest nie większe niż połowa twojego mieszkania w kraju ojczystym.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i rozliczeniu podatkowym z Norwegii.

*Od 2018 roku nastąpiła zmiana dotycząca zasad odliczania diet oraz kosztów mieszkania.

Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PNC i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Prawo to mogę zrealizować poprzez kontakt e-mail: info@pnc-group.no Będziemy przetwarzać twoje dane zgodnie zPolityką prywatności