Zwrot i korekta podatku

Dlaczego warto rozliczyć się z nami:

  • Darmowa kalkulacja,
  • Opieka najlepszych doradców w Norwegii,
  • Rozliczenie w terminie,
  • Wspólne rozliczenie w Norwegii i w Polsce,
  • Najwyższe zwroty podatku.
Sprawdź dostępne rozliczenia

System podatkowy Norwegii

Na całym świecie podstawową funkcją podatków jest zapewnienie państwu odpowiedniego poziomu dochodów. Jest to tak zwana funkcja fiskalna. Jednak fakt istnienia podatków powoduje także różne, zamierzone lub nie następstwa gospodarcze i społeczne. W Norwegii założenia polityki podatkowej wynikają z koncepcji państwa dobrobytu. Zakłada ona, że kluczową funkcją państwa jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom odpowiedniego poziomu życia. Osiągnąć to można poprzez silną ingerencję państwa w sferę gospodarczą w celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom społecznym oraz dzięki istnieniu rozbudowanego systemu świadczeń socjalnych. Takie założenia w pływają na cele jakie stawia się podatkową. Realizacja pierwszego z nich zakłada wykorzystanie stymulującej lub ograniczające ich funkcje podatków zwłaszcza w celu regulacji koniunktury. Podczas gdy do realizacji drugiego niezbędne są wysokie wpływy do budżetu, co wymaga istnienia wydajnego systemu podatkowego.

Uważa się, że odpowiednio skonstruowany system podatkowy oprócz zapewnienia państwu odpowiedniego poziomu wpływów, przyczynia się do sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Podkreśla się fakt, że podatki poza pokrywaniem wspólnych wydatków społeczeństwa, przyczyniają się do wyrównania różnic majątkowych mieszkańców. Z powyższych przyczyn poziom obciążeń podatkowych należy w Norwegii do najwyższych na świecie.

Podatki dochodowe i trygdeavgift

Najczęściej dokonuje się podziału funkcjonujących w ramach systemu podatkowego Norwegii podatków na bezpośrednie i pośrednie. Oprócz tego istnieją inne opłaty o charakterze daniny publicznej, z których dochody klasyfikuje się w ramach dochodów podatkowych. Na tle Polski wyróżnia się wysoki udział podatków bezpośrednich, wśród nich podatek dochodowy od osób fizycznych. Naczelna dyrektywa podatkach bezpośrednich i jest stosowanie szerokiej podstawy opodatkowania oraz niższych stawek. W ramach podatku dochodowego  funkcjonuje tzw. trinnskatt, będący podatkiem od nadwyżki dochodów. Jego celem jest niwelowanie zbyt dużych różnic w dochodach ludności.

Dochody między 0 a 190 349 Brak trinnskatt
Trinn 1 Dochody 190 350- 267 899 kr. 1,7% trinnskatt
Trinn 2 Dochody  267 900- 643 799 kr. 4,0% trinnskatt
Trinn 3 Dochody  643 800- 969 199 kr. 13,4% trinnskatt*
Trinn 4 Dochody 969 200- 1 999 999 kr. 16,4% trinnskatt
Trinn 6 Dochody powyżej 2 000 000 kr. 17,4% trinnskatt

 

Uznaje się że składki na ubezpieczenie społeczne, mają w zasadzie charakter podatków dochodowych. Tak zwany trygdeavgift został w ostatnim czasie obniżony i jego podstawowa stawka wynosi na rok 2022  8% w przypadku dochodu pracowników i 11,2% w przypadku przedsiębiorców (enkeltpersonforetak).

Podatki majątkowe

Od 2014 roku, gdy zlikwidowano w podatek od spadków i darowizn podstawowym podatkiem o charakterze majątkowym w Norwegii jest formueskatt obciążający majątek netto, po przekroczeniu kwoty 1 700 000 kr.

Podatek trafiający do budżetu państwa

Majątek Stawka
0 do 1 700 000 kr. 0,0%
Od 1 700 001 do 20 000 000 kr. 0,25%
Powyżej 20 000 001 kr 0,4%

 

Podatek zasilający budżety samorządów

Majątek Stawka
0 do 1 700 000 kr. 0,0%
Od 1 700 001 do 20 000 000 kr. 0,7%

 

Wycena majątku do opodatkowania dokonywana jest z uwzględnieniem Verdsettingsrabatt, który znacznie zmniejsza podstawę opodatkowania i w zasadzie wyłącza spod opodatkowania dużą część majątku.

Verdsettingsrabatt  w przypadku  papierów wartościowych (np: akcje)  i środków produkcji (takie jest maszyny, pojazdy i nieruchomości używane w działalności gospodarczej) obniża podstawę opodatkowania aż o 45%.

Verdsettingsrabatt w przypadku nieruchomości mieszkalnych, stanowiących stałe miejsce zamieszkania podatnika wynosi aż 75% wartości rynkowej.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Odzyskaj podatek, Wypełnij formularz, resztę zrobimy za Ciebie.

Zamów rozliczenie
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

    Masz pytania? Napisz do nas
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PNC i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Prawo to mogę zrealizować poprzez kontakt e-mail: info@pnc-group.no Będziemy przetwarzać twoje dane zgodnie zPolityką prywatności