Zasiłek rodzinny (barnetrygd)

Masz prawo do zasiłku rodzinnego w wysokości 1676 koron na każde dziecko poniżej szóstego roku życia i 1054 korony miesięcznie na każde dziecko od szóstego do osiemnastego roku życia. Jeżeli jesteś samotnym rodzicem świadczenie zostanie powiększone.

Barnetrygd wypłacany jest matce lub ojcu dziecka, jeżeli pracują lub pobierają inne świadczenia w Norwegii (np.: zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy).

Masz prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego w Norwegii nawet, gdy twoje dziecko mieszka w innym kraju.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o norweski barnetrygd?

 • Akt urodzenia dziecka
 • Umowa o pracę rodzica, który stara się o świadczenie
 • Dowody osobiste obojga rodziców
 • Numer pesel dziecka
Najczęstsze pytania:

 • Kto może otrzymać powiększone świadczenie rodzinne?

  Jeżeli jesteś samotnym rodzicem i mieszkasz sam z dzieckiem możesz otrzymać świadczenie
  powiększone, gdy:
  -Jesteś rozwiedziony, w separacji lub jesteś wdowcem/wdową
  -Nie jesteś w związku małżeńskim i nie mieszkasz razem z drugim rodzicem dziecka
  -Twój współmałżonek/ partner przebywa od minimum pół roku w więzieniu lub areszcie
  -Twój współmałżonek/partner jest zaginiony od minimum pół roku.

 • Co możesz uzyskać w ramach świadczenia? Jakie są dodatki?

  – Barnetrygd w wysokości 1676 koron na dziecko do szóstego roku życia
  – Barnetrygd w podstawowej wysokości wynosi 1054 korony miesięcznie na dziecko powyżej
  szóstego roku życia
  – Dodatek dla samotnego rodzica wynosi 1054 korony miesięcznie
  – Dodatek z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem do 3 roku życia wynosi 660 koron miesięcznie

 • Jak długo możesz otrzymywać barnetrygd?

  Możesz zacząć pobierać zasiłek rodzinny w Norwegii miesiąc po urodzeniu dziecka lub od
  momentu, w którym spełnione zostały warunki do jego pobierania. Świadczenie przestaje być
  wypłacane miesiąc przed 18 urodzinami dziecka. NAV wypłaca barnetrygd do 3 lat wstecz od momentu wnioskowania, o ile spełnione były wszystkie warunki do jego pobierania i drugi rodzic nie pobierał świadczenia w tym czasie.

 • Jak ubiegać się o barnetrygd?

  Jeżeli twoje dziecko urodziło się w Norwegii Nav najprawdopodobniej rozpocznie wypłacać
  świadczenie automatycznie. W innych przypadkach należy złożyć wniosek.
  Może tak być na przykład w przypadku, gdy mama dziecka nie była zarejestrowana w Norwegii, dziecko nie urodziło się w Norwegii lub jesteś samotnym rodzicem.

 • Kto może otrzymać zasiłek rodzinny w Norwegii?

  Barnetrygd wypłacany jest matce lub ojcu dziecka, jeżeli pracują lub pobierają inne równoważne świadczenia w Norwegii (np: zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy).
  Jeżeli rodzice mają opiekę naprzemienną nad dzieckiem, świadczenie może zostać między nich podzielone. Rodzice zastępczy, inny opiekunowie dziecka mogą otrzymać świadczenie, jeżeli dziecko mieszka z nimi na stałe tj, powyżej 3 miesięcy

Kto może otrzymać powiększone świadczenie rodzinne?

Jeżeli jesteś samotnym rodzicem i mieszkasz sam z dzieckiem możesz otrzymać świadczenie powiększone, gdy:

 • Jesteś rozwiedziony, w separacji lub jesteś wdowcem/wdową
 • Nie jesteś w związku małżeńskim i nie mieszkasz razem z drugim rodzicem dziecka
 • Twój współmałżonek/ partner przebywa od minimum pół roku w więzieniu lub areszcie
 • Twój współmałżonek/partner jest zaginiony od minimum pół roku.

Co możesz uzyskać w ramach świadczenia? Jakie są dodatki?

 • Barnetrygd w wysokości 1676 korony na dziecko do szóstego roku życia
 • Barnetrygd w podstawowej wysokości wynosi 1054 korony miesięcznie na dziecko powyżej szóstego roku życia
 • Dodatek dla samotnego rodzica wynosi 1054 korony miesięcznie
 • Dodatek z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem do 3 roku życia wynosi 660 koron miesięcznie

Jak długo możesz otrzymywać barnetrygd?

Możesz zacząć pobierać zasiłek rodzinny w Norwegii miesiąc po urodzeniu dziecka lub od momentu, w którym spełnione zostały warunki do jego pobierania. Świadczenie przestaje być
wypłacane miesiąc przed 18 urodzinami dziecka.

NAV wypłaca barnetrygd do 3 lat wstecz od momentu wnioskowania, o ile spełnione były wszystkie warunki do jego pobierania i drugi rodzic nie pobierał świadczenia w tym czasie.

Jak ubiegać się o barnetrygd?

Jeżeli twoje dziecko urodziło się w Norwegii Nav najprawdopodobniej rozpocznie wypłacać świadczenie automatycznie. W innych przypadkach należy złożyć wniosek.

Może tak być na przykład w przypadku, gdy mama dziecka nie była zarejestrowana w Norwegii,dziecko nie urodziło się w Norwegii lub jesteś samotnym rodzicem.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny w Norwegii?

Barnetrygd wypłacany jest matce lub ojcu dziecka, jeżeli pracują lub pobierają inne równoważne świadczenia w Norwegii (np: zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy).

Jeżeli rodzice mają opiekę naprzemienną nad dzieckiem, świadczenie może zostać między nich podzielone. Rodzice zastępczy, inny opiekunowie dziecka mogą otrzymać świadczenie, jeżeli dziecko mieszka z nimi na stałe tj, powyżej 3 miesięcy.

 

Barnetrygd a 500 plus

Od 1 czerwca 2022 zaszła istotna zmiana dotycząca przyznawania 500 plus w Polsce. Na podstawie przepisów krajowych, przy spełnieniu warunków, Polska wypłaci świadczenie w pełnej wysokości niezależnie od zasady pierwszeństwa, wyznaczonej w przepisach wspólnotowych.

Przepisy o koordynacji stosuje się w przypadku gdy jeden z rodziców mieszka, pracuje lub pobiera świadczenie (np: renta, AAP, chorobowe) w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, EOG (w tym Norwegii) lub Szwajcarii. Wnioskując o 500 plus w Polsce wnioskodawca musi wykazać informacje o pracy lub pobierania świadczenia w innym państwie. W przeciwnym razie naraża się za uznanie, że świadczenie było nienależnie pobrane. Sprawami, gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmują się w Polsce urzędy wojewódzkie (w przypadku „zwykłych spraw” decyduje ZUS).

W sytuacji, gdy ze złożonego w Polsce wniosku wynika, że może on podlegać koordynacji, po przyznaniu świadczenia sprawa jest przekazywana przez ZUS do właściwego urzędu wojewódzkiego, w celu wymiany informacji z zagraniczną instytucją (w przypadku Norwegii jest to NAV), w tym poinformowaniu o przyznaniu świadczenia w pełnej wysokości. Wnioskodawca niezależnie od tego ma również obowiązek poinformowania instytucji zagranicznej (NAV), o przyznanym w Polsce świadczeniu.

Decyzja o wypłacaniu świadczenia 500 + niezależnie od przepisów o koordynacji nie powoduje, że można pobierać świadczenia z obu państw jednocześnie. Po prostu Polska zdecydowała, że będzie wypłacać 500+ niezależnie od prawa do świadczenia na przykład w Norwegii. Ale w takiej sytuacji Norwegia, mimo pierwszeństwa zgodnie z przepisami o koordynacji, wstrzyma wypłatę barnetrygd, ewentualnie wypłaci jedynie dodatek dyferencyjny (na dzieci do szóstego roku życia norweskie świadczenie jest wyższe niż 500 plus).

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Złóż wniosek o zasiłek rodzinny w Norwegii.

Przydzielimy Ci osobistego doradcę, który:

 • Sprawdzi, w którym kraju przysługuje Ci świadczenie
 • Pomoże w skompletowaniu wymaganej dokumentacji
 • Złoży w Twoim imieniu wniosek o zasiłek do trzech lat wstecz
Dzwoń pod +47 46 237 837
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PNC i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Prawo to mogę zrealizować poprzez kontakt e-mail: info@pnc-group.no Będziemy przetwarzać twoje dane zgodnie zPolityką prywatności