Zasiłki dla rodziny

Możesz otrzymywać nawet ponad 8500 miesięcznie na każde dziecko.

Twój indywidualny doradca poprowadzi twoją sprawę przez cały proces do momentu wypłaty świadczenia:

  • sprawdzi, jakie świadczenie Ci przysługują
  • pomoże skompletować niezbędne dokumenty
  • sporządzi odpowiedni wniosek
  • wyjaśni wszystkie pisma z urzędu w Twojej sprawie.
Rodzaje zasiłków dla rodziny

Barnetrygd – jest to świadczenie przysługujące rodzicom każdego dziecka do 18 roku życia. Wynosi ono aktualnie 1054 koron (1676 koron na dzieci do ukończenia szóstego roku życia). O wypłatę zasiłku można ubiegać się do 3 lat wstecz. Nie można go pobierać razem z polskim 500 plus, ale możliwe jest ubieganie się o tzw. dodatek dyferencyjny, czyli wypłatę różnicy między zasiłkiem norweskim i polskim.

Kontantstøtte zwane często niezbyt precyzyjnie zasiłkiem opiekuńczym to świadczenie wypłacane na dziecko, które ukończyło rok, ale nie uczęszcza do przedszkola finansowego ze środków publicznych lub uczęszcza do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin. Kwota zasiłku to maksymalnie 7500 koron miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez 11 miesięcy. Uwaga! nie należy zwlekać z wnioskowaniem o zasiłek opiekuńczy w Norwegii, gdyż urząd przyznaje świadczeni za maksymalnie trzy miesiące wstecz, przed złożeniem wniosku.

Zasiłek rodzicielski w Norwegii, Foreldrepenger (zasiłek tacierzyński, ojcowski, macierzyński) to świadczenie, które umożliwia rodzicom przebywanie z małym dzieckiem w domu i zachowanie wynagrodzenia aż do 59 tygodni. Nawet gdy twoje dziecko urodziło się i mieszka poza Norwegią, możesz mieć prawo do przebywania z dzieckiem w Polsce i otrzymywanie wypłaty z NAV.

Becikowe (engangstønad) – gdy mama dziecka nie ma prawa do zasiłku rodzicielskiego w Norwegii lub byłby on bardzo niski, dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o becikowe w Norwegii.  Tokwota 90 300 koron wypłacana jednorazowo po urodzeniu dziecka w Norwegii.

Svangerskapspenger – zasiłek dla zdrowych kobiet w ciąży, które nie mogą kontynuować pracy z powodu zagrożenia dla zdrowia jej lub dziecka. Kobiety w ciąży często otrzymują w takiej sytuacji zwykłe zwolnienie chorobowe w Norwegii, co jest dużym błędem. NAV często takich sytuacjach odmawia prawa do sykepenger. Odpowiednim świadczeniem jest w takiej sytuacji svangerskapspenger (zasiłek ciążowy w Norwegii).

Zbieg świadczeń między Polską a Norwegią – warto wiedzieć, kiedy prawo do wypłaty świadczeń ma Polska, a kiedy Norwegia. Szczególnie w przypadku, gdy w obu krajach istnieją świadczenia o podobnym przeznaczeniu i wysokości, jak na przykład barnetrygd i 500 plus.
Pytania i odpowiedzi

Ważne

Ważne

Pamiętaj, że nawet jeżeli Twoje dziecko urodziło się i mieszka w Polsce, przysługują Ci świadczenia z Norwegii.

Wykaz przysługujących urlopów i przerw w pracy w Norwegii

Pracownicy wykonujący pracę w Norwegii mają prawo do różnych urlopów i przerw w pracy przewidzianych w przepisach prawa, poza samym urlopem wypoczynkowym. W niektórych przypadkach są to płatne przerwy w pracy, a innym razem pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten czas.

Te płatne z reguły wiążą się z reguły z pobieraniem świadczenia z NAV. Przykładam mogą być różne zasiłki dla rodziny w Norwegii (urlop rodzicielski, urlop w związku z urodzeniem się dziecka, wolne dni na opiekę nad chorym dzieckiem w Norwegii itp). W niektórych przypadkach to norweski pracodawca wypłaca świadczenie a następnie otrzymuje zwrot z NAV. Poniżej znajduje się tabela zawierająca wykaz przysługujących urlopów i przerw w pracy, związanych między innymi z urodzeniem się lub posiadaniem dziecka.

 

Rodzaj/ powód urlopu lub przerwy w pracy

Długość

Kto płaci

Podstawa prawna

Kontrola ciąży np:           u lekarza lub położnej

Wszystkie wizyty

Pracodawca

Arbeidsmiljøloven § 12-1 Folketrygdloven § 14-4

Urlop opiekuńczy w związku z urodzeniem się dziecka (dla ojca)

Do dwóch tygodni

Brak ustawowego prawa do świadczenia

Arbeidsmiljøloven § 12-3

Urlop w związku z porodem dla matki

(część foreldrepenger)

Trzy tygodnie przed porodem i 6 tygodni po porodzie

NAV (foreldrepenger)

Arbeidsmiljøloven § 12-4 Folketrygdloven § 14-9

FORELDREPENGER Urlop rodzicielski w związku z narodzinami dziecka lub adopcją

Łącznie do 12 miesięcy (w tym urlop w związku z porodem dla matki por. wyżej)

NAV

przez 49/59 tygodni przy urodzeniu i 46/56 tygodni przy adopcji. Dodatkowe 17/21 tygodni w przypadku narodzin bliźniąt/ adopcji dwojga dzieci.

Dodatkowe 46/56 tygodni przy urodzeniu co najmniej trojga dzieci lub w przypadku jednoczesnej adopcji co najmniej trojga dzieci.

Arbeidsmiljøloven § 12-5 Folketrygdloven § 14-9

Utvidet Foreldrepenger

Przedłużony urlop rodzicielki

Do 12 miesięcy dla każdego z rodziców,

Do 24 miesięcy w przypadku samotnego rodzica

Brak ustawowego prawa do świadczenia

Arbeidsmiljøloven § 12-5

Przerwa na karmienie dziecka

wg. potrzeby,

Wynagrodzenie płatne przez pracodawcę do jednej godziny dziennie, do pierwszego roku życia dziecka

Arbeidsmiljøloven § 12-8

Opieka nad chorym dzieckiem lub w przypadku choroby opiekuna dziecka

Do 10 dni na jedno dziecko dla każdego rodzica, do 15 dni w przypadku posiadania większej liczby dzieci.

UWAGA! Do końca 2022 roku liczba dni jest wyższa- 20 dni na jedno  lub dwoje dzieci. 30 dni na troje lub większą liczbę dzieci

Pierwsze 10 dni płatne przed pracodawcę, następnie pracodawca może starać się o refundację z NAV

Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven §§ 9-5 – 9-9

Dziecko przewlekle lub chronicznie chore lub z upośledzeniem funkcjonowania

Do 20 dni rocznie dla każdego rodzica

Pierwsze 10 dni opłaca pracodawca, następnie pracodawca może wnioskować o refundację z NAV. Jeżeli pracownik sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem powyżej 12 roku życia, pracodawca może wnosić o refundację za cały okres.

§ 12-9 Folketrygdloven §§ 9-5 – 9-9 og § 9-14

Pobyt dziecka w szpitalu

Gdy dziecko wymaga dalszej opieki

NAV (pleiepenger)

Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-10

Dziecko z ciężką chorobą lub urazem

Gdy dziecko wymaga kontynuowania opieki

NAV (pleiepenger)

Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-10

Opieka nad osoba najbliższą w końcowej fazie życia

Do 60 dni

NAV (pleiepenger)

Arbeidsmiljøloven § 12-10 Folketrygdloven § 9-13

Niezbędna opieka nad rodzicami, małżonkiem, konkubentem lub osobą w zarejestrowanym związku partnerskim

Do 10 dni rocznie

Brak ustawowego prawa do świadczenia

Arbeidsmiljøloven § 12-10

Niezbędna opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem powyżej 18 roku życia

Do 10 dni rocznie

Brak ustawowego prawa do świadczenia

Arbeidsmiljøloven § 12-10

Urlop związany z nauką

Do trzech lat

Brak ustawowego prawa do świadczenia

Arbeidsmiljøloven § 12-11

Święta religijne w przypadku pracowników nienależących do norweskiego kościoła

Do dwóch dni rocznie w święta religijne

Płatne, lecz pracodawca może wymagać, by te dni były odpracowane w innym okresie.

Arbeidsmiljøloven § 12-15 Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27

 

Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

    Masz pytania? Napisz do nas