Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)

Skorzystaj z pomocy PNC w uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii

 • Ocenimy, czy masz prawo zasiłku,
 • Pomożemy Ci w skompletowaniu wymaganych dokumentów,
 • Zarejestrujemy Cię w NAV i złożymy odpowiedni wniosek,
 • Pomożemy w realizowaniu planu aktywności.

 

Więcej o Dagpenger

 • Kto może otrzymać dagpenger?
  • Twój czas pracy musi zostać zredukowany minimum o 50%. W przypadku pracy u kilku pracodawców, bierze się pod uwagę łączny czas pracy.
  • Twoje dochody muszą ulec zmniejszeniu.
  • Musisz osiągnąć dochody stanowiące równowartość co najmniej 1,5 stawki G (czyli 167 216 NOK) w ciągu ostatnich zakończonych 12 miesięcy lub co najmniej 3 G (czyli 334 431 NOK), biorąc pod uwagę ostatnie zakończone 36 miesięcy.
  • Musisz aktywnie szukać pracy. To znaczy, że musisz być w stanie pracować co najmniej w wymiarze 50% oraz być w stanie podjąć każdą pracę.
  • Musisz co do zasady przebywać na terenie Norwegii i być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden).
  • Musisz być w wieku poniżej 67 lat.
 • Okres pobierania zasiłku

  Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od osiągniętych dochodów z ostatniego roku lub średniego dochodu z ostatnich 3 lat.

  Długość pobierania zasiłku wynosi maksymalnie:

  • 104 tygodnie – jeśli osiągnięty dochód wynosił co najmniej 2G (czyli 202 702 kr.),
  • 52 tygodnie – jeżeli osiągnięty dochód wynosi mniej niż 2G (czyli 202 702 kr).
 • Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych (Dagpenger) w Norwegii?

  Przez pierwsze trzy dni bezrobocia dagpenger nie jest wypłacane. Jest to tzw. okres wyczekiwania. W związku z pandemią koronawirusa kwota zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii została tymczasowo zwiększona.

  W związku z tym otrzymasz:

  • 80% swoich dochodów do kwoty 304 053 kr. (3G)
  • 62,4% swoich dochodów między kwotą 304 053 kr a 608 106 kr.

  Zasada ta obowiązuje do 31. marca 2021 roku jednak rząd zapowiedział przedłużenie okresu pobierania zwiększonego zasiłku dla bezrobotnych do 30 czerwca 2021. Po tym czasie będziesz otrzymywał dagpenger w zwykłej wysokości, czyli 62,4 % swoich dochodów do kwoty 608 106 koron (6G).

 • Utrata pracy z winy pracownika

  Jeśli osoba wnioskująca o zasiłek sama zwolniła się z pracy lub w inny sposób była odpowiedzialna za utratę pracy, nie otrzyma zasiłku za pierwsze 18 tygodni od dnia przyznania prawa do świadczenia. W tym czasie musi jednak w dalszym ciągu być zarejestrowana w NAV i aktywnie szukać pracy. Powinna również złożyć wniosek do dagpenger.

 • Jakie dokumenty należy złożyć?

  Bezrobotny powinien udokumentować początek i koniec zatrudnienia, godziny pracy, powód zakończenia stosunku pracy, wysokość uzyskiwanych dochodów z pracy a także okres oraz datę wypowiedzenia.

 • Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Norwegii?

  Chcąc ubiegać się o zasiłek, należy dokonać rejestracji online na stronie norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV), jako osoba poszukująca pracy. Dagpenger przysługuje jedynie osobom aktywnie poszukującym pracy. Po dokonaniu rejestracji należy co 2 tygodnie przesyłać do urzędu elektroniczną kartę meldunkową (meldekort), która zawiera informacje o aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej i działaniach podejmowanych przez nią w celu powrotu na rynek pracy.

 • Kiedy złożyć wniosek o zasiłek?

  Wniosek o przyznanie świadczenia dagpenger powinien zostać złożony nie później niż w pierwszym dniu po utracie pracy. W przypadku przekroczenia tego terminu, NAV nie wypłaci zasiłku za pełny okres pozostawania bez zatrudnienia. Nie ma bowiem możliwości jego
  przyznawania wstecz.

 • Wznowienie dagpenger

  Jeśli minęło mniej niż 52 tygodnie od kiedy zakończyłeś pobieranie zasiłku dla bezrobotnych z powodu utraty pracy, NAV co do zasady wznowi poprzedni okres pobierania zasiłku, chyba że poprzednio wykorzystałeś już cały okres, na jaki dagpenger zostało przyznane. O wznowienie zasiłku wnioskuje się w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego wniosku.

  Jeżeli przepracowałeś co najmniej 12 tygodni możesz zaznaczyć na wniosku o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, że prosisz o nowe wyliczenie kwoty dagpenger. W takiej sytuacji NAV po sprawdzeniu wybierze opcję, która będzie bardziej Ci się opłacać.
  Jeżeli pobierałeś dagpenger z powodu permittering i następnie całkowicie utraciłeś pracę możesz wnosić o przyznanie dagpenger na zwykłych zasadach. Musisz spełnić wtedy ogólne wymagania do przyznania tego zasiłku.

Frilanser a własna działalność

Frilanser

Jako frilanser również możesz mieć prawo do dagpenger w Norwegii.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Prowadząc działalność gospodarczą w postaci Enkeltpersonforetak (działalność gospodarczą osoby fizycznej) nie masz prawa do dagpenger w przypadku utraty dochodu.

Jeżeli prowadzisz działalność w postaci aksjeselskap (AS) i jesteś w niej zatrudniony, możesz mieć prawo do dagpenger. Możesz otrzymać dagpenger najwcześniej od 17 dnia po utracie dochodu.

Skontaktuj się z nami

Zawnioskuj o zasiłek dla bezrobotnych.

Złóż wniosek online
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas