Przeniesienie zasiłku do Polski

Aby zachować prawo do dagpenger podczas wyjazdu za granicę należy spełnić następujące warunki:

  • uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii z powodu całkowitej utraty pracy.
  • pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii przez minimum 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Wyjątek od tej reguły może stanowić wyjazd wraz z małżonkiem, który otrzymał pracę w innym kraju EOG.

Nie możesz przenieść zasiłku do innego kraju jeżeli:

  • otrzymujesz dagpenger z powodu permitteringu (przestoju w pracy),
  • uczestniczysz w kursie lub innych aktywnościach organizowanych przez NAV lub otrzymałeś taką ofertę,
  • otrzymałeś zgodę na otworzenie działalności gospodarczej w Norwegii i jednoczesne pobieranie dagpenger,
  • otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych w związku z postępowaniem upadłościowym twojego pracodawcy.

Jak przenieść zasiłek dla bezrobotnych do Polski?

Należy wysłać odpowiedni wniosek do NAV. Otrzymany następnie druk należy złożyć we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy w terminie siedmiu dni od przyjazdu do kraju.

Powrót do Norwegii

Jeżeli nie udało ci się znaleźć pracy w innym kraju EOG możesz wrócić do Norwegii i co do zasady kontynuować pobieranie dagpenger. Po powrocie musisz stawić się w twoim lokalnym NAV. Zasiłek dla bezrobotnych nie zostanie przedłużony automatycznie ponieważ kończy się z datą podaną na dokumencie otrzymanym z NAV przed wyjazdem. Po powrocie do Norwegii musisz więc ponownie złożyć wniosek o zasiłek dagpenger.

WAŻNE!

Ważne

Przez 12 tygodni pobierania zasiłku poza Norwegią, zachowujesz członkostwo w norweskim systemie zabezpieczeń społecznych (folketrygden). Utrata prawa do pobierania dagpenger może mieć również konsekwencji dla członkostwa w folketrygden.

Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

    Masz pytania? Napisz do nas