Ubezpieczenie S1 i EKUZ

Czym jest formularz S1?

Osoby pracujące w Norwegii mogą rozciągnąć swoje norweskie ubezpieczenie zdrowotne na inny kraj EOG, w tym Polskę i korzystać w nim ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej na identycznych zasadach, jak każda inna osoba ubezpieczona w tym kraju. Takie ubezpieczenie może obejmować również członków rodziny zamieszkałych w Polsce.

Możesz mieć prawo do bezpłatnych wizyt u lekarza rodzinnego oraz specjalistów, a także nie ponosić kosztów hospitalizacji. Prawo to regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo do rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego mogą nabyć zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i osoby pobierające w Norwegii świadczenia NAV – może to być m.in. zasiłek dla bezrobotnych, macierzyński czy chorobowy.

O rozszerzenie norweskiego ubezpieczenia na obszar Polski mogą ponadto ubiegać się osoby uprawnione do pobierania w Norwegii emerytury lub renty.

Urząd powinien wydać decyzję w ciągu około 2 miesięcy i przesłać dwa egzemplarze dokumentu S1 pocztą. Pierwszy z nich należy złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który podlega mieszkająca w Polsce rodzina ubezpieczonego. Drugi z druków S1, po otrzymaniu pieczątki z polskiego oddziału NFZ-u, powinien zostać odesłany z powrotem do urzędu. Dokument S1 jest ważny przez maksymalnie 2 lata – w przypadku posiadania umowy o pracę na czas nieokreślony. Obowiązkiem ubezpieczonego jest informowanie norweskiej instytucji o wszelkich zmianach, które mogłyby wiązać się z utratą prawa do korzystania ubezpieczenia zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia uzyskanie podstawowej pomocy medycznej podczas tymczasowego pobytu na terenie innych krajów EOG i Szwajcarii w przypadku nagłych i nieplanowanych chorób i wypadków. Nie umożliwia ona przeprowadzenia i finansowania zabiegów planowych. Każdy z członków rodziny musi posiadać oddzielną kartę, Czas oczekiwania na otrzymanie karty wynosi około 2 tygodnie. Warto wziąć to pod uwagę i zamówić ją odpowiednio wcześnie przed planowanym wyjazdem. Kartę może otrzymać także małżonek i dzieci wnioskodawcy, pod warunkiem bycia zarejestrowanym w norweskim rejestrze ludności (posiadanie norweskiego numeru personalnego lub D-nummer).

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu wniosku.

Zawnioskuj Formularz S1 lub EKUZ
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

    Masz pytania? Napisz do nas