Renta w Norwegii i wypadek przy pracy

Skorzystaj z pomocy PNC w uzyskaniu renty w Norwegii:

 • Ocenimy czy masz prawo do renty w Norwegii,
 • Pomożemy w dialogu NAV,
 • Zajmiemy się wypełnieniem niezbędnej dokumentacji do NAV.
Warto wiedzieć

Jeżeli w momencie składania wniosku o rentę w Norwegii otrzymujesz zasiłek AAP, twoja zdolność do pracy musi być trwale zmniejszona o minimum 40%.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, która została zatwierdzona przez NAV wystarczające jest trwałe zmniejszenie zdolności do pracy o 30%.

Renta w Norwegii

Renta w Norwegii (uføretrygd) ma za zadanie zastąpić dochód utracony z powodu trwałej choroby lub urazu. Wysokość renty zależy od oceny zdolności do pracy. Można pobierać ją również w częściowym wymiarze i łączyć z pracą.

Żeby otrzymać rentę w Norwegii należy spełnić następujące warunki:

 • Być w wieku między 18 a 67 rokiem życia,
 • Być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez trzy lata bezpośrednio przed chorobą,
 • Zdolność do pracy musi być trwale zmniejszona na skutek choroby lub urazu o co najmniej 50%,
 • Choroba musi być odpowiednio leczona i podjęte muszą zostać działania zmierzające do powrotu do pracy.

Renta stanowi 66% dochodu z ostatnich 5 lat przed utratą zdolności do pracy. W trakcie pobierania renty istnieje możliwość pracy, jednak dochód nie może przekroczyć 0,4 G. Chyba, że NAV uznał, że jesteśmy zdolni do pracy – wtedy limit wynosi 1 G.

Wypadek przy pracy

Jest to zdarzenie nagłe i niespodziewane, które nastąpiło w trakcie wykonywanej pracy, na skutek którego pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie przysługuje niezależnie, czy nastąpił on z winy poszkodowanego, innego pracownika, czy pracodawcy. Przysługuje również, gdy poszkodowany pracował na czarno (bez umowy i ubezpieczenia).

Wypadek należy natychmiast zgłosić pracodawcy. To na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy do NAV i Arbeidstilsynet (norweska inspekcja pracy). Trzeba pamiętać o właściwym udokumentowaniu wypadku i urazów, jakie powstały na
jego skutek.

Należy z dużą rezerwą podchodzić do prób ugodowego załatwienia sprawy z pracodawcą, zadowalając się niewielką kwotą. Często pracodawca dąży do takiego „nieoficjalnego” rozwiązania problemu, gdy wypadek nastąpił na skutek jego zaniedbań (na przykład nie przestrzegania przepisów BHP). Jednak, gdy zgadzamy się na takie załatwienie sprawy sami pozbawiamy się możliwości dalszego dochodzenia roszczeń oraz stajemy się współwinni zatajenia faktu wypadku.

Jeżeli twój pracodawca nie zgłosił wypadku lub masz problem z uzyskaniem odszkodowania za wypadek, skontaktuj się z nami. Prawnicy współpracujący z Polsk Norsk Consulting mają duże doświadczenie w sprawach dotyczących wypadków przy pracy w Norwegii.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu wniosku.

Uzyskaj rentę w Norwegii
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PNC i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Prawo to mogę zrealizować poprzez kontakt e-mail: info@pnc-group.no Będziemy przetwarzać twoje dane zgodnie zPolityką prywatności