AAP (zasiłek rehabilitacyjny)

Skorzystaj z pomocy w uzyskaniu zasiłku AAP w Norwegii:

 • Ocenimy czy masz prawo do zasiłku rehabilitacyjnego w Norwegii,
 • Sprawdzimy, czy Twoja dokumentacja medyczna jest kompletna,
 • Pomożemy w dialogu z NAV,
 • Nasz doradca może uczestniczyć w spotkaniach z lekarzem, NAV i pracodawcą,
 • Zajmiemy się wypełnieniem i wysłaniem całej dokumentacji do NAV,
 • Sporządzimy i wyślemy wniosek do NAV,
 • Poprowadzimy twoją sprawę przez cały okres pobierania AAP.
APP - pytania

 • Co to jest arbeidsavklaringspenger (AAP)?

  AAP ma zapewnić dochód w okresie, gdy z powodu choroby lub urazu potrzebujesz pomocy NAV w powrocie do pracy. AAP jest odpowiednim zasiłkiem, gdy po wyczerpaniu maksymalnego rocznego okresu pobierania świadczenia chorobowego nadal nie jesteś zdolny do powrotu do pracy.

  Również, gdy w przypadku powrotu do pracy po wyczerpaniu maksymalnego okresu pobierania świadczenia chorobowego ponownie zachorujesz, zanim uzyskasz na nowo prawo do korzystania ze świadczenia chorobowego, możesz wnioskować o arbeidsavklaringspenger.

 • Kto może skorzystać z AAP w Norwegii?

  Przede wszystkim twoja zdolność do pracy musi być zredukowana co najmniej o 50% z powodu choroby lub urazu. NAV dokonuje szczegółowej analizy twojej zdolności do pracy na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej i opinii lekarza. Warunkiem do uzyskania AAP jest nieprzerwane członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych przez minimum trzy lata przed wniesieniem wniosku. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

 • Obowiązek aktywności (Aktivitetsplikt)

  Aby mieć prawo do AAP musisz podejmować działania zmierzające do powrotu do pracy.

  Obowiązek aktywności obejmuje miedzy innymi:

  • Sporządzenie konkretnego planu powrotu do pracy,
  • Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez NAV,
  • Przedstawianie odpowiednich informacji i dokumentów,
  • Realizowanie aktywności ustalonych z twoim opiekunem z NAV,
  • Brak realizacji planu aktywności może spowodować utratę prawa do zasiłku AAP.
 • W jakiej wysokości wypłacane jest AAP?

  AAP wynosi 66 procent twojego dochodu w ostatnim roku przed chorobą lub średniego dochodu z trzech lat przed chorobą w zależności, która opcja będzie bardziej korzystna.

  Dodatkowo możesz mieć prawo do dodatku na dzieci oraz świadczeń na przykład ze Statens Pensjonskasse (SPK) lub Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 • Jak długo można pobierać AAP?

  Co do zasady możesz pobierać arbeidsavklaringspenger do trzech lat. Jednak okres ten może być przedłużony maksymalnie o 2 lata. Jeżeli otrzymywałeś AAP przez maksymalny okres, Możesz od razu wnioskować o ponowne przyznanie AAP, jeżeli w dalszym ciągu spełniasz warunki.

UWAGA!

Ważne

UWAGA!! Nie przechodzisz automatycznie na AAP po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego w Norwegii. Musisz sam się postarać o przyznanie świadczenia.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz wnioskować o AAP nie czekaj do ostatniej chwili.

Skontaktuj się z doradcą PNC.

Złóż wniosek
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas