Gdy pracodawca nie chce zapłacić

Jakie działania podejmujemy:

 • W Twoim imieniu będziemy negocjować z pracodawcą,
 • Skierujemy sprawę do sądu,
 • Doprowadzimy do przymusowej egzekucji twojego roszczenia,
 • Sporządzimy wniosek o upadłość firmy, która zalega z zapłatą,
 • Sporządzimy wniosek do Funduszu Gwarancji Płac.
Pamiętaj!

Ważne

Pamiętaj, że w razie niewypłacenia wynagrodzenia liczy się czas. Każdy dzień zwłoki zmniejsza twoje szanse na odzyskanie należności. W sprawach dotyczących roszczeń pracowniczych okres przedawnienia wynosi w Norwegii 3 lata.

Sposoby postępowania

Sposób postępowania, gdy pracodawca nie płaci jest różny w zależności od przyczyny.

Spotykamy tu dwie sytuacje:

 • pracodawca nie chce zapłacić – należy uzyskać nakaz zapłaty i wystąpić z wnioskiem o egzekucję.
 • pracodawca nie jest w stanie zapłacić (jest niewypłacalny) – w tej sytuacji należy doprowadzić do otwarcia postępowania upadłościowego i uzyskać wypłatę z masy upadłościowej lub Funduszu Gwarancji Płac.

Jeżeli to Fundusz Gwarancyjny NAV przejmuje wypłatę roszczeń wysokość możliwej do odzyskania kwoty i okres, za jaki możesz ubiegać się o wypłatę zaległego wynagrodzenia, jest inny:

 • Masz możliwość uzyskać wynagrodzenie wraz z dodatkami maksymalnie za 6 miesięcy. Nie otrzymasz zapłaty za roszczenie, które stało się wymagalne wcześniej niż 12 miesięcy przed wpłynięciem wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego do sądu.
 • Powinieneś otrzymać pokrycie feriepenger wypracowanego w roku, w którym zgłoszono wniosek o upadłość oraz za rok poprzedni.
 • Możesz otrzymać wynagrodzenie za jeden miesiąc po otwarciu postępowania upadłościowego (okres wypowiedzenia).
Kontakt

Nasza siedziba znajduje się w Bryne,
około 17 km od Sandnes.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09.00- 17.00.
Odwiedź nas na facebooku

  Masz pytania? Napisz do nas