Aktualnie w Norwegii zwolnienia chorobowe funkcjonują tylko w formie elektronicznej. Po otrzymaniu od lekarza zwolnienia dostajemy wiadomość, że pojawiło się ono w systemie. Wchodzimy na stronę NAV i rejestrujemy jego użycie i wysyłamy elektronicznie do pracodawcy. Musimy bardzo dokładnie sprawdzić czy wszystkie podane tam informacje są prawdziwe. Po zakończeniu okresu zwolnienia ponownie dostajemy wiadomość o konieczności zalogowania się. Tym razem, aby złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego (sykpenger). Regułą jest, że pracodawca płaci pierwsze 16 dni, po tym czasie odpowiedzialność za wypłatę świadczenia przejmuje NAV.

Zdarza się, że pracodawcy kwestionują chorobę pracownika lub prawo do zasiłku chorobowego, nie chcąc płacić za zwolnienie. Do naszej firmy często zgłaszają się takie osoby, szczególnie zatrudnione przez agencje pośrednictwa pracy. Jesteśmy w stanie uzyskać pozytywną decyzję NAV w takich sprawach i doprowadzić do wypłaty należnej kwoty.

Na zwolnieniu chorobowym możemy przebywać maksymalnie 52 tygodnie. Przez cały ten okres bardzo ważny jest kontakt z pracodawcą i NAV, żeby aktywnie podejmować działania zmierzające do powrotu do pracy (obowiązek aktywności), w przeciwnym razie NAV może wstrzymać wypłatę świadczenia.

Jeżeli po upływie tego czasu dalej jesteśmy chorzy, możemy skorzystać z AAP (arbeidsavklarpenger), wynosi ono 66 procent naszego dochodu brutto. Przebywając na tym świadczeniu w dalszym ciągu mamy obowiązek aktywności, żeby jak najszybciej wrócić do pracy.

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe