Renta ma za zadanie zastąpić dochód utracony z powodu niezdolności do pracy. Żeby ją otrzymać, należy spełnić kilka warunków:

  • Być w wieku między 18 a 67 rokiem życia
  • Przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych
  • Choroba musi być odpowiednio leczona i podjęte musiały być działania zmierzające do powrotu do pracy
  • Zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50% gdy niezdolność do pracy wynika z choroby, 40%( gdy pobierasz zasiłek rehabilitacyjny), 30%(gdy zmniejszenie zdolności do pracy wynika z choroby zawodowej lub wypadku przy pracy).

Renta stanowi 66% dochodu z ostatnich 5 lat przed utratą zdolności do pracy.
W trakcie pobierania renty istnieje możliwość pracy, jednak dochód nie może przekroczyć 0,4 G. Chyba, że NAV uznał, że jesteśmy zdolni do pracy- wtedy limit wynosi 1 G.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu wniosku.

Wypadek przy pracy

Jest to zdarzenie nagłe i niespodziewane, które nastąpiło w trakcie wykonywanej pracy, na skutek którego pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie przysługuje niezależnie czy nastąpił on z winy poszkodowanego, innego pracownika czy pracodawcy. Przysługuje również gdy poszkodowany pracował na czarno (bez umowy i ubezpieczenia).

Natychmiast po wypadku należy zgłosić ten fakt do pracodawcy. To na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy do NAV i Arbeidstilsynet. Należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu wypadku i urazów jakie powstały na jego skutek.

Należy z dużą rezerwą podchodzić do prób ugodowego załatwienia sprawy z pracodawcą, zadowalając się niewielką kwotą. Często pracodawca dąży do takiego „cichego” załatwienia sprawy, gdy wypadek nastąpił na skutek jego zaniedbań (np. nie przestrzegania przepisów BHP). Jednak gdy zgadzamy się na taką cichą ugodę sprawy sami pozbawiamy się możliwości dalszego dochodzenia roszczeń oraz stajemy się współwinni zatajenia faktu wypadku.

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe