Druki E 106 i E109 służą do rozszerzenia ubezpieczenia medycznego w Norwegii, na członków rodziny, którzy mieszkają za granicą.

Jeżeli na stałe mieszkasz z rodziną za granicą a w Norwegii jedynie pracujesz, wybierasz druk E106. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce będzie obejmowało ciebie i członków twojej rodziny.

Jeżeli mieszkasz na stałe w Norwegii a twoja rodzina za granicą wybierasz druk E109. Ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce objęta zostanie twoja rodzina.

Należy pamiętać, że nie można posiadać podwójnego ubezpieczenia, dlatego jeżeli twoja rodzina jest objęta ubezpieczeniem w Polsce (np w związku z zatrudnieniem twojego małżonka) należy wybrać jeden kraj ubezpieczenia.

Po otrzymaniu odpowiedniego druku w Norwegii, należy dostarczyć go do właściwego oddziału NFZ. Jeden z podstemplowanych przez polski urząd egzemplarzy, należy odesłać do HELFO w Norwegii.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dokumentu tożsamości
 • Umowa o pracę (jeżeli jest starsza niż rok, zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji pracy)
 • Aktualna karta podatkowa (dot. Druku E109)

Wymagane informacje:

 • Adres w kraju zamieszkania
 • Jak długo wnioskodawca planuje pracować w Norwegii
 • W jakim kraju wnioskodawca jest rezydentem podatkowym
 • Imiona, nazwiska, nr pesel i adres wszystkich osób, które mają być objęte ubezpieczeniem

Skontaktuj się z nami. Pomożemy ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu wniosku.

Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe