Ubezpieczenie zdrowotne- dokument S1 zastępuje formularze E106 i E109


Ubezpieczenie zdrowotne- dokument S1 zastępuje formularze E106 i E109

Na czym polega zmiana?

Dotychczasowe druki – E106 oraz E-109 zostały zastąpione jednym dokumentem – S1. Zmienia się między innymi zakres informacji, jakie należy podać wnioskując o rozszerzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby podejmujące zatrudnienie w Norwegii oraz członkowie ich rodzin mogą rozciągnąć ubezpieczenie zdrowotne na inny kraj EOG, w tym Polskę i korzystać w nim ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej, na identycznych zasadach, jak każda inna osoba ubezpieczona w tym kraju. Mają m.in. możliwość bezpłatnych wizyt u lekarza rodzinnego oraz specjalistów, a także nie muszą ponosić kosztów hospitalizacji. Prawo to regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczące krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo do rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego mogą nabyć zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i osoby pobierające w Norwegii świadczenia z Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) – może to być m.in. zasiłek dla bezrobotnych, macierzyński czy chorobowy. O rozszerzenie norweskiego ubezpieczenia na obszar Polski mogą ponadto ubiegać się osoby uprawnione do pobierania w Norwegii emerytury lub renty.

W jaki sposób wnioskować o druk S1?

Formularz S1 wydaje HELFO – norweska instytucja, będąca odpowiednikiem polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Najczęściej będą to:

  • kopia umowy o pracę,
  • potwierdzenie o zatrudnieniu od pracodawcy w Norwegii – jeżeli od czasu zawarcia umowy do dnia składania podania o druk S1 minęło więcej niż 1 rok,
  • skan dowodu osobistego lub paszportu osoby ubezpieczonej w Norwegii,
  • decyzja z NAV o przyznaniu świadczenia – w przypadku osób pobierających zasiłek,
  • zaświadczenie z brreg.no – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii.

HELFO powinno wydać decyzję w ciągu około 2 miesięcy i przesłać dwa egzemplarze dokumentu S1 pocztą. Pierwszy z nich należy złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który podlega mieszkająca w Polsce rodzina ubezpieczonego. Drugi z druków S1, po otrzymaniu pieczątki z polskiego oddziału NFZ-u, powinien zostać odesłany z powrotem do HELFO. Dokument S1 jest ważny przez maksymalnie 2 lata – w przypadku posiadania umowy o pracę na czas nieokreślony. Obowiązkiem ubezpieczonego jest informowanie norweskiej instytucji o wszelkich zmianach, które mogłyby wiązać się z utratą prawa do korzystania ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.