Aby uzyskać prawo do tego świadczenia trzeba osiągać dochód minimum 0,5 G przez 6 z 10 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Jeżeli matka wypracowała sobie prawo do tego świadczenia rozpoczyna pobieranie go na 3 tygodnie przez planowanym porodem. Po porodzie kontynuuje pobieranie zasiłku przez minimum 6 kolejnych tygodni.

Następnie w zależności od tego czy oboje rodzice wypracowali sobie prawo do foreldrepenger, mogą podzielić między siebie czas przebywania na urlopie. Jeżeli rodzice dzielą urlop między siebie każdy z nich ma po 15 tygodni, a reszta to część wspólna do dowolnego podziału. Można wybrać sobie okres pobierania foreldrepenger: 49 tygodni– wtedy świadczenie wynosi 100 procent lub 59 tygodni– wtedy 80 procent.

Jeżeli tata dziecka pracuje w Norwegii a jego żona urodziła i przebywa z dzieckiem w innym kraju może on, o ile wypracował sobie prawo do urlopu tacierzyńskiego (pracował 6 z 10 miesięcy przed urodzeniem dziecka) pobierać foreldrepenger. Warunkiem jest powrót matki do aktywności zawodowej (praca na minimum 75 procent etatu) lub studia w pełnym wymiarze czasu. Jest taka możliwość również kiedy matka dziecka jest chora i wymaga stałej opieki.

Jeżeli matka ani ojciec dziecka nie wypracowali sobie prawa do foreldrepenger, a dziecko urodziło się w Norwegii NAV wypłaci im jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. engangstønad w wysokości 75 000 koron.

Wymagane dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce przetłumaczony lub wielojęzyczny Umowa o pracę rodzica, który stara się o świadczenie
  • Jeżeli matka wraca do pracy lub na studia albo jest chora – odpowiednie zaświadczenie
  • Kopie dokumentów tożsamości rodziców
  • Karta ciąży

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe