Kontantstøtte to świadczenie, które możesz otrzymać, jeżeli masz dziecko między 1 a 2 rokiem życia, które nie chodzi w pełnym wymiarze czasu do przedszkola. Jeżeli adoptowałeś dziecko, możesz otrzymywać kontantstøtte, nawet na dziecko które ukończyło 2 lata.

Kto może otrzymać świadczenie?

Żeby mieć prawo do kontanstøtte, twoje dziecko musi mieć ukończony rok i nie uczęszczać do przedszkola państwowego w pełnym wymiarze czasu. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola w niepełnym wymiarze czasu, możesz mieć praso do 20, 40, 60 lub 80 procent kontantstøtte.

Co do zasady ty i twoje dziecko musicie mieszkać w Norwegii. Zakładamy, że dziecko przebywa w Norwegii na stałe, jeżeli nieprzerwanie mieszkało tu 12 ostatnich miesięcy. Nieco inne reguły są, jeżeli twoje dziecko mieszka z drugim rodzicem za granicą. Ale o tym wspomnimy niżej.

Od lipca 2017 roku musisz wykazać conajmniej 5 lat członkostwa w systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, każde z nich musi wykazać minimum 5 lat. Kiedy nav będzie rozpatrywał podanie o kontantstøtte uwzględni również, jeżeli zajdzie konieczność lata składkowe z innych państw członkowskich EOG. Musisz sam dostarczyć dokumenty poświadczające lata składkowe w innych krajach EOG. Okresy z Norwegii i innego kraju EOG łączą się.

Możesz być uprawniony do świadczenia na dziecko, które z tobą mieszka ale nie jest twoim biologicznym potomkiem. 

Jak dużo możesz otrzymać?

Jeżeli twoje dziecko nie chodzi wcale do przedszkola, możesz otrzymać 7500 koron miesięcznie. Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola w niepełnym wymiarze możesz otrzymać 20,40,60 lub 80 procent kontantstøtte. To czas jaki dziecko spędza w przedszkolu decyduje, w jakiej wysokości świadczenie możesz otrzymać. Nie ma znaczenia ile realnie czasu dziecko w przedszkolu spędza. Na przykład dziecko, które ma przyznane miejsce w przedszkolu w pełnym wymiarze, ale uczęszcza tylko dwa dni i tak nie otrzyma świadczenia. Ponieważ ma możliwość przebywania w przedszkolu w pełnym wymiarze.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek opiekuńczy z Norwegii?

Możesz otrzymywać kontantstøtte dla dziecka między 1 a 2 rokiem życia. To znaczy od miesiąca, w którym dziecko skończyło 13 miesięcy, do miesiąca, w którym dziecko skończyło 23 miesiące. Świadczenie pobiera się maksymalnie przez 11 miesięcy.

Jeżeli adoptowałeś dziecko możesz otrzymać świadczenie przez 11 miesięcy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli dziecko zacznie chodzić do przedszkola świadczenie wypłacane jest do miesiąca, w którym rozpoczyna naukę.

W jaki sposób wnioskować o zasiłek opiekuńczy w Norwegii?

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają razem, wnioskuje jedno z nich. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają osobno, wnioskuje ten, z którym dziecko mieszka na stałe. 

Świadczenie wypłacane jest maksymalnie 3 miesiące wstecz, więc warto to uwzględnić przy składaniu wniosku. Najwcześniej można wnioskować o kontantstøtte, kiedy dziecko skończy rok.

Jeżeli dziecko mieszka poza Norwegią.

Jeżeli dziecko mieszka poza Norwegią z drugim rodzicem, a razem tworzycie wspólne gospodarstwo domowe, także drugi rodzic dziecka musi przedstawić do nav zaświadczenie o latach składkowych. Musi ich być minimum 5.  Należy również przedstawić zaświadczenie, jeżeli dziecko uczęszcza do państwowego przedszkola poza granicami Norwegii.

Wymagane dokumenty:

 • Akty urodzenia dzieci, których dotyczy wniosek, przetłumaczone lub wielojęzyczne odpisy skrócone (jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii),
 • Dokument potwierdzający nr pesel dziecka/dzieci i drugiego rodzica* (jeżeli dziecko nie mieszka w Norwegii, np dowód osobisty),
 • Umowy o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie za cały okres za jaki ubiegasz się o świadczenie,
 • Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),
 • Kopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek.
 • Zaświadczenie z innego państwa EOG potwierdzające, że byłeś/aś tam członkiem systemu zabezpieczenia socjalnego przez przynajmniej 5 lat. Jeśli przez 5 lat byłeś/aś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń, nie musisz załączać zaświadczenia.

*Jeżeli rodzina z dzieckiem/dziećmi mieszka w Norwegii potrzebne są zaświadczenia o rejestracji pobytu/ pozwolenia na pobyt w Norwegii i potwierdzenia nadania numerów personalnych drugiego rodzica i dziecka/dzieci, których dotyczy wniosek.

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe