Jest to zasiłek na dziecko między 13 a 23 miesiącem życia. Warunkiem otrzymania świadczenia w całości jest nieuczęszczanie dziecka do przedszkola. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin, np. 50 lub 60 procent, możemy pobierać świadczenie odpowiednio zredukowane. Kwota zasiłku wynosi 7500 NOK, pobiera się go przez maksymalnie 11 miesięcy. Można otrzymać wyrównanie do 3 miesięcy wstecz.
Warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest przynależność do norweskiego systemu zabezpieczenia socjalnego lub systemu zabezpieczenia socjalnego w innym państwie należącym do EOG przez okres co najmniej 5 lat. W celu spełnienia wymogu 5-letniego członkostwa w systemie zabezpieczenia społecznego, można połączyć okres członkostwa w Norwegii i w innym państwie należącym do EOG. Jeżeli dziecko mieszka z obydwoma rodzicami oboje muszą spełniać ten warunek.

Wymagane dokumenty:

  • Akty urodzenia dzieci, których dotyczy wniosek, przetłumaczone lub wielojęzyczne odpisy skrócone (jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii),
  • Dokument potwierdzający nr pesel dziecka/dzieci i drugiego rodzica* (jeżeli dziecko nie mieszka w Norwegii, np dowód osobisty)
  • Akt ślubu przetłumaczony lub wielojęzyczny odpis skrócony (małżeństwo nie jest niezbędnym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego, osoby żyjące w konkubinacie oraz samotnie wychowujące dzieci również mogą się o niego starać),
  • Umowy o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie za cały okres za jaki ubiegasz się o świadczenie,
  • Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),
  • Lønnslipy (odcinki z wypłaty) za cały okres ubiegania się o świadczenie
  • Lønns og trekkoppgave (roczne rozliczenie od pracodawcy) za ostatni rok podatkowy,
  • Kopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek.
  • zaświadczenie z innego państwa EOG potwierdzające, że byłeś/aś tam członkiem systemu zabezpieczenia socjalnego przez przynajmniej 5 lat. Jeśli przez 5 lat byłeś/aś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń, nie musisz załączać zaświadczenia.

*Jeżeli rodzina z dzieckiem/dziećmi mieszka w Norwegii potrzebne są zaświadczenia o rejestracji pobytu/ pozwolenia na pobyt w Norwegii i potwierdzenia nadania numerów personalnych drugiego rodzica i dziecka/dzieci, których dotyczy wniosek.

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe