Jest to zasiłek przeznaczony dla kobiet w ciąży, które są zdrowe ale ich praca może powodować ryzyko dla nich lub dziecka. Chodzi tu między innymi o pracę fizyczną oraz wymagającą kontaktu ze szkodliwymi substancjami. Świadczenie przysługuje gdy pracodawca nie ma możliwości zmiany warunków pracy kobiety w ciąży. Można pobierać ten zasiłek do 3 tygodni przed porodem. Po tym czasie należy przejść na zasiłek rodzicielski (foreldrepenger). Może być wypłacone 3 miesiące wstecz.

Warunki otrzymania świadczenia:

  • Musisz pracować nieprzerwanie przez minimum 4 tygodnie,
  • Musisz osiągnąć roczny przychód w wysokości minimum 0,5 G,
  • Musisz posiadać zaświadczenie od lekarza lub położnej o ryzyku związanym z kontynuacją pracy,
Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe