I. Omsorgdager (dodatkowe dni wolne)

Jeżeli twoje dziecko jest przewlekle chore lub posiada grupę inwalidzką możesz starać się o 10 dodatkowych dni wolnych od pracy na żądanie.

II. Pleiepenger (Zasiłek w związku z opieką nad chorym dzieckiem)

Zasiłek ma rekompensować utratę dochodu z powodu opieki nad dzieckiem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym.

By go otrzymać musisz:

  • pracować nieprzerwanie 4 tygodnie przed rozpoczęciem pobierania zasiłku (do okresu pracy wlicza się również dagpenger i zasiłek chorobowy)
  • Osiągnąć dochód minimum 1G.
Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe