Skandal w NAV!


Skandal w NAV!

Norweską opinią publiczną wstrząsnęła dziś informacja o skandalu, związanym z błędnymi decyzjami NAV w sprawach dotyczących wypłaty zasiłków za granicę. Poszkodowanych może być nawet kilka tysięcy osób, w tym wielu Polaków.

Przez lata NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) niewłaściwie interpretował przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w państwach UE i EFTA, czyli również w Norwegii. Krzywdzące decyzje NAV dotyczyły zasiłku chorobowego (sykepenger), zasiłku przejściowego/ rehabilitacyjnego (AAP) oraz pielęgnacyjnego (pleiepenger). Od 2012 roku, czyli od wejścia w życie nowych zasad związanych z możliwością transferu tych zasiłków z Norwegii do innych krajów EOG, NAV niesłusznie odmawiał przyznania prawa do świadczeń lub nakazywał zwrot świadczeń wypłaconych wcześniej. Duża cześć takich spraw znalazła swój finał w sądzie. Wiele osób zostało skazanych na grzywny, a kilkadziesiąt nawet na kary więzienia, w związku z rzekomym wyłudzeniem zasiłku.

Zmiana praktyki NAV i  zapowiedź wypłaty odszkodowań

W poniedziałek 28 października odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister pracy i spraw socjalnych Anniken Haugile, dyrektor NAV Sigrun Vågeng i prokuratora generalnego Tora-Aksel Buscha. Poinformowali oni o nieprawidłowościach i zapowiedzieli dokładne zbadanie wszystkich przypadków, dotyczących ustalania prawa do świadczeń podczas pobytu za granicą. Minister Haugile zapewniła, że wszyscy którzy zostali niesłusznie skazani otrzymają stosowne odszkodowanie. Według wstępnych szacunków błędy dotyczą około 2400 spraw.

Dodatkowo NAV zmienia dotychczasową praktykę. Osoby mieszkające w Norwegii i otrzymujące świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego nie będą pozbawiane prawa do  świadczeń z powodu wyjazdu do innego kraju UE/EOG.

Zasady eksportu świadczeń społecznych

O zasadach dotyczących transferu norweskich świadczeń pisaliśmy już w jednym z naszych wcześniejszych artykułów (sprawdź tutaj) Norweskie przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych ustanawiają zasadę, w myśl której warunkiem do zachowania prawa do pobierania zasiłku chorobowego, pielęgnacyjnego i przejściowego jest przebywanie na terenie Norwegii. NAV w części spraw błędnie stosował te przepisy, nie biorąc pod uwagę wspomnianych wyżej przepisów wspólnotowych, które powinny mieć pierwszeństwo przed krajowymi. Normy prawa wspólnotowego kładą nacisk na umożliwienie eksportu świadczeń społecznych w szerokim zakresie i swobodne przemieszczanie się między państwami członkowskimi.

Sprawdź swoją sytuację

Jeżeli uważasz, że w twojej sprawie NAV również popełnił błędy, skontaktuj się z NAV pod numerem telefonu: 55 55 33 33. Jeżeli masz wątpliwości lub nie jesteś w stanie samodzielnie porozumieć się z urzędem, skontaktuj się z naszymi doradcami:

    • Przeanalizujemy Twoją sprawę,
    • Zadzwonimy do NAV w Twoim imieniu,
    • Podpowiemy co należy zrobić, aby odzyskać utracone świadczenie i otrzymać rekompensatę.

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *