Rekompensaty dla osób, które nie mogą wjechać do Norwegii.


Rekompensaty dla osób, które nie mogą wjechać do Norwegii.

W końcu wprowadzono rekompensaty dla osób, które nie mogą wjechać do Norwegii z powodu restrykcji covidowych. Dotyczy to pracowników, którzy mimo tego, że byli zatrudnieni w Norwegii, nie mogli do niej wrócić w związku z wprowadzonymi w styczniu ograniczeniami.

Kto otrzyma rekompensatę?

Świadczenie to wypłacane będzie przez pracodawcę, który następnie będzie mógł ubiegać się o refundacje z NAV. Podstawą regulacji są przepisy dotyczące świadczenia chorobowego. Pracodawca ma obowiązek wypłacić to świadczenie dla pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • nie mogą przyjechać do Norwegii z powodu restrykcji wjazdowych i przez to utracili dochód,
 • nie są norweskimi obywatelami,
 • są obywatelami państw EOG i przebywają na terenie EOG,
 • mają adres stałego zamieszkania poza Norwegią,
 • mają norweski fødselsnummer lub D- nummer,
 • byli zatrudnieni w Norwegii na dzień 29 stycznia 2021 (jest to data praktycznego zamknięcia granic i uniemożliwienia wjazdu osobom, które nie mają w Norwegii stałego miejsca zamieszkania),
 • są zarejestrowani w Aa- Registeret,
 • pracowali lub pobierali równoważne świadczenie z NAV przez minimalnie 4 tygodnie przed momentem wnioskowania.

Komu świadczenie nie przysługuje?

 • Pracownikom, którzy pobierają dagpenger,
 • Osobom, które mają stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (bosted adresse),
 • Osobom, które nie były zatrudnione w Norwegii w momencie wprowadzenia zakazu wjazdu (29.01.2021).

Poznaj szczegóły!

 • Wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • Pracownik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do pracodawcy o wypłatę świadczenia. Jeżeli ten odmówi, należy zwrócić się do NAV. Wkrótce na stornie NAV udostępnione zostaną specjalne formularze!
 • Ustawodawca zastrzega, że można odmówić wypłaty rekompensaty pracownikowi, który świadomie złamał zasady zaleceń podróżnych w trakcie pandemii.

UWAGA!

Gdy twój pracodawca:
 • nie wie, jakie są zasady wypłaty rekompensaty dla osób, które nie mogą wjechać do Norwegii,
 • nie wie, w jaki sposób może ubiegać się o zwrot wypłaconego świadczenia z NAV,

Wyślij mu poniższy link. Są tam zasady opisane w języku norweskim oraz wniosek o zwrot z NAV.

https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien#chapter-1

Jeżeli twój pracodawca odmawia wypłaty rekompensaty lub podważa twoje prawo do świadczenia skontaktuj się z nami.

 • Sprawdzimy, czy przysługuje ci świadczenie,
 • złożymy odpowiedni wniosek do NAV.
Przypominamy, że ciągle jest szansa na rozliczenie podatkowe w Norwegii i odzyskanie nadpłaty podatku! Sprawdź tutaj

 

POLSK NORSK CONSULTING

 

 

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *