Prawo pracy w Norwegii- zmiany 2023


Prawo pracy w Norwegii - Norweski parlament uchwalił zmiany w arbeidsmiljøloven (norweski kodeks pracy), które weszły w życie już od 1 stycznia 2023 roku.

 

Prawo pracy w Norwegii - główna zasada zatrudniania

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie normy, która mówi, że główną zasadą na rynku pracy powinno być zatrudnianie pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei potrzeba zatrudniania w niepełnym wymiarze powinna być uzasadniona i pisemnie udokumentowana przez pracodawcę. Będzie więc on zobowiązany do tego, aby wykazać potrzebę zatrudnienia pracowników jedynie na część etatu. Pracodawca musi również  ustalić kwestię zatrudniania w niepełnym czasie pracy z przedstawicielami pracowników (mężami zaufania).

Prawo pierwszeństwa

Dalsze zmiany dotyczą wzmocnienia praw pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Mianowicie mają oni prawo do dodatkowych godzin pracy / dodatkowych zmian przed pracownikami na pełnym etacie oraz przed pracownikami wynajętymi (tzw. prawo pierwszeństwa). Prawo do dotyczy również pracowników zatrudnionych na czas określony. Realizacja omawianego uprawnienia zależy przy tym od tego, czy pracownik posiada odpowiednia kwalifikacje do wykonania tej pracy oraz, czy skorzystanie z niego nie spowoduje znacznych utrudnień dla działania przedsiębiorstwa.

Zanim pracodawca podejmie decyzję o zatrudnieniu na stanowisku, co do którego pracownik żąda realizacji prawa pierwszeństwa, powinien omówić tę sprawę z pracownikiem (o ile jest to możliwe), chyba że pracownik nie wyraża chęci na takie spotkanie.

Powyższe uprawnienia nie mają jednak pierwszeństwa przed prawem zwolnionego pracownika do ponownego zatrudnienia na podstawie § 14-2 arbeidsmiljøloven.

Norweska inspekcja pracy (Arbeidstilsynet) ma uzyskać nowe uprawnienia w celu egzekwowania przestrzegania nowych przepisów.

Masz problem z pracodawcą lub uzyskaniem świadczeń z NAV?

 Skorzystaj z pomocy prawników i doradców Polsk Norsk Consulting. Pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa i odzyskamy Twoje pieniądze!

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *