Wstęp Poniższa polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu pncgroup. no i ma na celu informowanie o sposobach ochrony danych osobowych korzystających z niego użytkowników. § 1 Postanownienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych jest firma PNC Jura z siedzibą w Nærbø, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Brønnøysundregistrene) pod numerem: NO 922 621 616. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią do zagrożeń i kategorii przetwarzanych danych, ochronę przetwarzanych danych, 3. Dla interpretacji treminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opsane w Polityce prywatności (jeżeli wynika bezpośrednio z opisu). 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został okreśłeniem „Ty”, „Administrator danych”- „My” lub „PNC”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 5. Zawartość portalu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona. 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m. in. Bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) a wszelkie dane umieszczone na zabezpieczonych serwerach, 7. Dane osobowe podawane w formularzu na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. § 2 Przetwarzanie danych osobowych 1. Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy Twoje dane w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z portalu i realizacji naszych usług. Przetwarzamy w szczególności dane przekazywane w formularzu dostępnym na stronie oraz osób zapisanych na newsletter. Na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wdrożoną Polityką Prywatności: 1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, jej zmiany bądź rozwiązania, 2. w zakresie i celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym w szczególności świadczenia usług konsultingowych związanych z pracą i pobytem w Norwegii, polegających na gromadzeniu, weryfikacji przekazywanych informacji i dokumentów, kontaktowaniu się z tobą lub w twoim imieniu z odpowiednim urzędem, sporządzaniu dokumentów, pism i wniosków), 3. w celu przekazywania informacji handlowych lub organizowaniu akcji marketingowych dotyczących oferowanych przez nas usług (na podstwie odrębnej zgody), 4. w celu umożliwienia kontaktu z PNC za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz korzystania z newslettera, 5. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) PNC (w tym do dochodzenia i obrony roszczeń lub praw, w celach analitycznych i statystycznych, w tym do badania oczekiwań i potrzeb klientów), 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umów zawartych z nami, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, zajmujących się obługą płatności elektronicznych, tłumaczom, instytucjom finansowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami PNC. 4. Twoje dane i inne informacje jakie przekazujesz mogą być także udostępnione norweskim lub polskim organom publicznym (np. NAV, urząd podatkowy) w zakresie w jakim wymaga tego realizacja umowy. 5. Oprócz tego, Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego w tym w szczególności organom władzy publicznej. 6. Twoje dane możemy przetwarzać również automatycznie poprzez profilowanie. Oznacza to wykorzystywanie pewnych znanych nam o Tobie informacji do analizy lub prognozy twoich preferencji, zainteresowań i potrzeb w celu dopasowania kierowanych do Ciebie informacji handlowych oraz oferowanych przez nas usług do Twoich potrzeb i preferencji. 7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane: 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, 2. w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub wysłania formularza kontaktowego, 3. w celu spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak część z nich jest niezbędna do zawarcia umowy i realizacji usług. Zawsze informujemy, które dane są niezbędne w ww celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji ww celów, a także po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych uzasadnionych interesów. 9. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu cofnięcia przez ciebie tej zgody. Uprawnienie to możesz zrealizować poprzez kliknięcie hiperłącza znajdującego w wysłanej ci wiadomości e-mail lub wysyłając nam wiadomości e-mail. Wycofanie zgody na przetwarzanie danychnie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 10. Na podstawie RODO przysługuje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności: 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii, 2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych, 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (jeżeli dane te nie są już niezbędne w celach w jakich były przetwarzane), 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 11. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@pnc-group.no). 12. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. § 3 Pliki Cookies 1. Ta strona wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego portalu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 1. „niezbędne pliki cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu, 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. Wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu, 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu, 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. W zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, 5. Użytkownik w kazdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna dla różnych przeglądarek na stronach: 1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka, 2. Google Chrome: support.google.com/chrom/answer/95647? 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl 4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 6. Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji