Wstęp

Poniższa polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu pncgroup.

no i ma na celu informowanie o sposobach ochrony danych osobowych

korzystających z niego użytkowników.

§ 1 Postanownienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest firma PNC Jura z siedzibą w Nærbø, wpisana

do rejestru przedsiębiorców (Brønnøysundregistrene) pod numerem: NO 922 621 616.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących

przepisów prawa,

2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające

odpowiednią do zagrożeń i kategorii przetwarzanych danych, ochronę przetwarzanych

danych,

3. Dla interpretacji treminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to

opsane w Polityce prywatności (jeżeli wynika bezpośrednio z opisu).

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony

został okreśłeniem „Ty”, „Administrator danych”- „My” lub „PNC”. Termin „RODO”

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

5. Zawartość portalu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu

używany jest m. in. Bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) a wszelkie

dane umieszczone na zabezpieczonych serwerach,

7. Dane osobowe podawane w formularzu na portalu są traktowane jako poufne i nie są

widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy Twoje dane w celu i zakresie

niezbędnym dla korzystania z portalu i realizacji naszych usług. Przetwarzamy w

szczególności dane przekazywane w formularzu dostępnym na stronie oraz osób

zapisanych na newsletter. Na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody możemy

przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i

wdrożoną Polityką Prywatności:

1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, jej

zmiany bądź rozwiązania,

2. w zakresie i celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w

tym w szczególności świadczenia usług konsultingowych związanych z pracą i

pobytem w Norwegii, polegających na gromadzeniu, weryfikacji przekazywanych

informacji i dokumentów, kontaktowaniu się z tobą lub w twoim imieniu z

odpowiednim urzędem, sporządzaniu dokumentów, pism i wniosków),

3. w celu przekazywania informacji handlowych lub organizowaniu akcji

marketingowych dotyczących oferowanych przez nas usług (na podstwie odrębnej

zgody),

4. w celu umożliwienia kontaktu z PNC za pośrednictwem formularzy kontaktowych

oraz korzystania z newslettera,

5. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów (prawnie

usprawiedliwionych celów) PNC (w tym do dochodzenia i obrony roszczeń lub

praw, w celach analitycznych i statystycznych, w tym do badania oczekiwań i

potrzeb klientów),

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umów

zawartych z nami, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w

tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, zajmujących się obługą

płatności elektronicznych, tłumaczom, instytucjom finansowym, przy czym takie

podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami PNC.

4. Twoje dane i inne informacje jakie przekazujesz mogą być także udostępnione

norweskim lub polskim organom publicznym (np. NAV, urząd podatkowy) w zakresie w

jakim wymaga tego realizacja umowy.

5. Oprócz tego, Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na

podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego w tym w szczególności organom

władzy publicznej.

6. Twoje dane możemy przetwarzać również automatycznie poprzez profilowanie.

Oznacza to wykorzystywanie pewnych znanych nam o Tobie informacji do analizy lub

prognozy twoich preferencji, zainteresowań i potrzeb w celu dopasowania kierowanych

do Ciebie informacji handlowych oraz oferowanych przez nas usług do Twoich potrzeb

i preferencji.

7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach

marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych,

2. w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na

Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w

przypadku zamówienia usługi Newsletter lub wysłania formularza kontaktowego,

3. w celu spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno

krajowego jak i unijnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak część z nich jest

niezbędna do zawarcia umowy i realizacji usług. Zawsze informujemy, które dane są

niezbędne w ww celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do

realizacji ww celów, a także po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez

przepisy prawa lub w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych

uzasadnionych interesów.

9. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody,

będziemy je przetwarzać do momentu cofnięcia przez ciebie tej zgody. Uprawnienie to

możesz zrealizować poprzez kliknięcie hiperłącza znajdującego w wysłanej ci

wiadomości e-mail lub wysyłając nam wiadomości e-mail. Wycofanie zgody na

przetwarzanie danychnie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano przed jej wycofaniem.

10. Na podstawie RODO przysługuje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem

przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności:

1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii,

2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,

3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (jeżeli dane te nie są już niezbędne w

celach w jakich były przetwarzane),

4. Prawo do przenoszenia danych osobowych,

5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

11. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami za pośrednictwem

poczty elektronicznej (info@pnc-group.no).

12. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak

uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3 Pliki Cookies

1. Ta strona wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie. Korzystając z naszej

strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu

zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych

plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Są to

niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, który odwiedza internauta, do

urządzenia internauty po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach

statystycznych.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka

systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,

lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza

kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy

korzystają z naszego portalu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając

bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o

użytkownikach dokonujemy za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje

zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na

dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego

preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego

serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu

optymalizacji działań.

4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1. „niezbędne pliki cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

serwisu, np. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług

wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,

2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. Wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu,

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych portalu,

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. W zakresie

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej itp.,

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

5. Użytkownik w kazdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji

gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna dla różnych przeglądarek na

stronach:

1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

2. Google Chrome: support.google.com/chrom/answer/95647?

3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl

4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6. Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których

użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i

wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji