Podsumowanie: możliwości wjazdu, kwarantanny i zasad testowania.

6 marca 2021

Ten artykuł zawiera podsumowanie aktualnych przepisów dotyczących możliwości wjazdu do Norwegii, kwarantanny w Norwegii i zasad testowania. Stan prawny na 6 czerwca 2021 roku. 

Zasady wjazdu

Do Norwegii mogą wjechać co do zasady jedynie osoby mieszkające w niej na stałe. 

Od 21.05. 2021 nie dotyczy to jedynie osób zarejestrowanych w Folkeregisteret (bosatt i Norge), ale również tych, którzy posiadają jedynie D-numer. Zmieniła się bowiem interpretacja i definicja osoby zamieszkałej w Norwegii na stałe.

Osoby posiadające D-numer, mieszkające na stałe w Norwegii mogą wjechać o ile

 • posiadają umowę najmu mieszkania, która obowiązywała w momencie ich wyjazdu i obowiązuje nadal,
 • mogą udowodnić, że ich wyjazd z Norwegii miał charakter jedynie tymczasowy. Należy okazać na przykład bilet lotniczy.

 

Poniższe kategorie osób mogą wjechać do Norwegii, mimo że nie mieszkają w Norwegii na stałe (wybrano te, które najczęściej dotyczą Polaków).

 • Bliscy członkowie rodziny osób mieszkających na stałe w Norwegii, którzy przyjeżdzają w celach odwiedzin w tym:

  • małżonkowie, 
  • zarejestrowani partnerzy, 
  • konkubenci, którzy mieszkają minimum 2 lata razem lub, którzy mają wspólne dzieci lub oczekują wspólnego dziecka,
  • dzieci poniżej 18 roku życia,
  • rodzice dzieci poniżej 18 roku życia,

Nie ma ustalonych konkretnych wymogów, w jaki sposób należy udokumentować prawo do wjazdu. Może to być na przykład akt ślubu, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w przypadku konkubentów. 

 

 • Jeżeli szczególne przyczyny pozwalają na przyznanie prawa do wjazdu, takie jak szczególny obowiązek opieki lub inne ważne względy społeczne. Dotyczy to w szczególności: 

  • opieki nad małoletnimi dziećmi, 
  • odwiedzin ciężko chorego członka najbliższej rodziny, 
  • jesteś członkiem rodziny zmarłej osoby, która ma być pochowana,
  • stron (pełnomocników stron) lub osób wezwanych do złożenia wyjaśnień w postępowaniach sądowych w Norwegii,
  • wjazdu w celu udziału w porodzie własnego dziecka,
  • Szczególnego obowiązku opieki nad osobą wymagającą takiej opieki i mieszkającą na stałe w Norwegii,

Musisz być w stanie udokumentować, że znajdujesz się w sytuacji, która uzasadnia szczególne podstawy do wjazdu do Norwegii. Policja podejmuje ostateczną decyzję, czy spełniasz warunki do wjazdu.

 

 • Cudzoziemcy, którzy realizują ustaloną na mediacji lub sądownie opieką nad dzieckiem, które mieszka na stałe w Norwegii lub jest norweskim obywatelem (np: w ramach opieki naprzemiennej),

W takiej sytuacji możesz przyjechać do Norwegii w celu zabrania dziecka od drugiego rodzica, który mieszka w Norwegii. Możesz przyjechać również z dzieckiem w celu przekazania go pod opiekę drugiego rodzica.

 

 • Osoby wykonujące następujące zawody:

  • Dziennikarze i inny personel wykonujący zlecenia dla zagranicznych mediów,
  • Marynarze i personel lotniczy,
  • Dyplomaci i ich rodziny
  • Rybacy
  • Cudzoziemcy w trakcie realizowania odpłatnego transportu towarów i usług oraz w drodze w celu wykonywania takiej pracy i w drodze powrotnej, jeżeli:
   • Są zatrudnieni w firmie, która zajmuje się odpłatnym transportem towarów lub osób,
   • Mogą przedstawić list przewozowy lub inną dokumentację, która potwierdza, że osoba będzie realizowała odpłatny transport w Norwegii

 

 • Cudzoziemcy, dla których Norwegia jest jedynie miejscem międzylądowania w związku z podróżą lotniczą,

 

 • Cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na wjazd na podstawie decyzji Sjøfartsdirektoratet (Uwaga! To pracodawca musi złożyć wniosek),

Cudzoziemcy, którzy są niezbędni w danej firmie, pełnią funkcje techniczne, naprawiają sprzęt, obsługują konkretny rodzaj maszyn itd

Pracodawca może zawnioskować o wjazd takiego pracownika. Jeżeli dostanie na to zgodę, po uprzednim złożeniu wniosku i załączeniu niezbędnej dokumentacji- pracownik będzie mógł wjechać do Norwegii.

Taki pracownik musi mieć również miejsce do odbycia kwarantanny zatwierdzone uprzednio przez norweską inspekcję pracy.

 

 • Cudzoziemcy pracujący w krytycznych sektorach (którzy są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zaspokajania podstawowych potrzeb ludności) Mogą to być w szczególności osoby pracujące w nastepujących sektorach:

  • Kierownictwo i zarządzanie kryzysowe,
  • Obronność,
  • Wymiar sprawiedliwości,
  • Opieka zdrowotna, w tym apteki i personel sprzątający,
  • Służby ratownicze,
  • Bezpieczeństwo cyfrowe w sektorze cywilnym,
  • Natura i środowisko,
  • Bezpieczeństwo dostaw,
  • Wodno- kanalizacyjny,
  • Usługi finansowe,
  • Dostawa energii,
  • Komunikacja elektroniczna,
  • Transport,
  • Usługi satelitarne.

Pełna ista zawodów objęta tym wyłączeniem i ich opis znajdują się na stronie:

Lista zawodów objętych wyjątkami

W linku poniżej znajdą Państwo dokument, który musi wypełnić pracodawca, aby poświadczyć, ze pracownik pracuje w sektorze krytycznym i jest niezbędny w pracy.

Wniosek o zgodę na wjazd pracownika

 

Podsumowanie: możliwości wjazdu, kwarantanny i zasad testowania. Czytaj dalej.

Którędy jechać?

 • Do Norwegii można wciąż dostać się samolotem lub drogą lądową przez Niemcy i Danię lub przez Szwecję. Każda osoba przejeżdżająca przez Danię i Szwecję z Polski do Norwegii musi mieć aktualny test na COVID. Taki test wykonujemy w ciągu 48 godzin przed wjazdem (chodzi o przejazd przez te państwa w drodze do Norwegii. O zasadach testowania przy wjeździe do samej Norwegii informujemy w dalszej części artykułu).
 • Z Norwegii można wylecieć samolotem lub wyjechać przez Danię, lub przez Szwecję. W przypadku podróży przez Danię, również okazujemy test, wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem. W przypadku wyjazdu przez Szwecję z Norwegii- test nie jest wymagany.
 • W każdej sytuacji należy się upewnić, czy linia lotnicza, którą zamierzasz podróżować również nie wymaga okazania negatywnego wyniku testu na Covid. 

 

Kwarantanna w Norwegii

Rozporządzenie formułuje trzy rodzaje kwarantanny.
 • Kwarantanna wjazdowa– osoby wjeżdżające do Norwegii z obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny, poddane zostają kwarantannie wjazdowej przed 10 dni.
 • Kwarantanna zakażeniowa– poddane będą jej osoby, które miały bliski kontakt z kimś, u kogo potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 na mniej niż 48 godzin przed wystąpieniem pierwszych objawów zakażenia, lub od czasu wykonania testu, jeśli zakażony nie miał objawów choroby. Obowiązek kwarantanny obowiązuje przez 10 dni po bliskim kontakcie.
 • Kwarantanna oczekująca– poddane są jej osoby, które dzielą mieszkanie z członkiem gospodarstwa domowego, który jest objęty kwarantanną zakażeniową. Kwarantanna oczekująca kończy się wtedy, gdy osoba poddana kwarantannie zakażeniowej uzyska negatywny wynik testu na Covid albo najpóźniej, gdy czas kwarantanny zakażeniowej dobiegnie końca.
Kwarantannę oczekującą można skrócić wykonując test PCR najwcześniej 3 dni po ostatnim kontakcie członka gospodarstwa domowego objętego kwarantanną zakażeniową z osobą zakażoną.
Osoby, które w Norwegii przeszły covid, w ciągu ostatniego pół roku i są w stanie to udokumentować, zwolnione są z kwarantanny zakażeniowej i oczekującej.
Obowiązek kwarantanny oczekującej, nie dotyczy osób, które zostały zaszczepione na SARS-CoV-2 lub, jeśli członek gospodarstwa domowego(poddany kwarantannie zakażeniowej) został zaszczepiony na SARS-CoV-2. Osoby uważa się za zaszczepione 3 tygodnie po przyjęciu pierwszej dawki. Wyjątek ten jest ważny przez 6 miesięcy od zaszczepienia danej osoby.
W kwestii kwarantanny wjazdowej Norwegia rezygnuje od 27.05 z rozróżniania podróży na konieczne i inne.
O tym, czy zostaniesz skierowany do hotelu kwarantannowego zdecyduje ilość zakażeń w kraju, z którego przyjeżdżasz.
❗Osoby, które wracają spoza Europy kierowane będą do hotelu kwarantannowego. Będą tam przebywać minimum 7 dni, aż do wykonania testu.
❗Podróżni z krajów europejskich, które mają mniej niż 150 nowych infekcji na 100 000 osób w ciągu ostatnich 14 dni i, w których maksymalnie 4 procent badanych ma pozytywny wynik, nie muszą przebywać w hotelach kwarantannowych. Muszą poddać się kwarantannie w domu lub w innym odpowiednim miejscu.
❗Podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG / Schengen, które mają więcej niż 150 zakażeń na 100 000 osób, muszą przebywać w hotelach kwarantanny do czasu, gdy nie uzyskają negatywnego wyniku testu najwcześniej po 3 dniach. Muszą ukończyć kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu. Po 7 dniach mogą ją zakończyć testując się i uzyskując negatywny wynik.
❗Podróżni z krajów europejskich o szczególnie wysokim wskaźniku infekcji muszą przebywać w hotelach kwarantanny do uzyskania negatywnego wyniku testu, wykonanego najwcześniej po siedmiu dniach.
Wprowadzono możliwość ubiegania się o zwolnienie z konieczności kwarantanny hotelowej, kiedy przyjazd do Norwegii podyktowany jest szczególnymi względami społecznymi- na przykład uczestnictwo w pogrzebie lub opieka nad dziećmi.
Aktualnie(od 06.06) podróżni z Polski, o ile mają taką możliwość i warunki mogą odbyć kwarantannę we własnym domu.

Zasady testowania przed przyjazdem do Norwegii i na miejscu 

 • Przy wjeździe do Norwegii należy okazać test zrobiony w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy (liczy się czas pobrania próbek). Wyjątek dotyczy podróży lotniczych. Tutaj test musi być wykonany w ciągu 24 godzin przed planowanym odlotem (pierwszym lotem, przy lotach łączonych).
 • Niestety nie ma wyjątku dla osób podróżujących samochodami. Takie osoby muszą zdążyć dojechać z Polski ze zrobionym testem w ciągu 24 godzin. Innym wyjściem jest na przykład szybki test antygenowy wykonany w Szwecji lub w Danii.
 • Test musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Uprzedzamy, że tłumaczenie przysięgłe może nie zostać uznane.

 

Uwaga!

Osoby, które przechorowały COVID w Norwegii lub są w Norwegii zaszczepione (dwoma dawkami lub otrzymały pierwszą dawkę szczepionki- od 3 do 15 tygodni po podaniu) po 3 dniach kwarantanny wykonują test na COVID.

Jego negatywny wynik zwalnia z reszty kwarantanny wjazdowej.

Dzieci, jeżeli podróżują z rodzicami, którzy spełniają powyższy warunek- również podlegają zwolnieniu z kwarantanny.

 

Od północy, pierwszego kwietnia 2021 rozszerzono znacznie grupę osób, które przyjeżdżając do Norwegii muszą okazać negatywny test na Covid nie starszy niż 24 godziny(liczy się data pobrania próbek). Test taki będą musieli okazać również obywatele Norwegii oraz osoby w Norwegii zameldowane.
Z wymogu okazania testu zwolnione są osoby, które potrafią udokumentować, że przeszły Covid w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wymóg okazania testu nie dotyczy również obywateli norweskich i osób zameldowanych w Norwegii (bosatt i Norge), jeżeli wykonanie testu było niemożliwe lub napotykające znaczne trudności. UWAGA!! Interpretacja tego przepisu należy do policji na granicy.
Każda osoba, która przekracza norweską granicę powinna zostać przetestowana szybkim testem antygenowym. Test PCR dopuszczany jest jedynie wyjątkowo.
Każdy przetestowany, powinien poczekać na wynik testu na miejscu, jeżeli tylko warunki na to pozwalają. Jeżeli test okaże się pozytywny powinno się w ciagu 24 godzin wykonać test PCR. Służby graniczne mają Informować o warunkach i miejscach wykonania testów.

 

Osoby przebywające w kwarantannie wjazdowej zobowiązane są do przetestowania się testem PCR w 7 dniu od przyjazdu. W tym celu należy skontaktować się z komuną, w celu ustalenia miejsca i czasu testu. Negatywny wynik tego testu zwalnia z reszty kwarantanny.

Osoby, które są bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zadbania o podstawowe potrzeby ludności, w tym osoby wykonujące przewóz towarów i osób, które uzyskały negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 metodą PCR nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu do Norwegii, są zwolnione z kwarantanny w godzinach pracy.

Wyjątek ten można zastosować tylko w przypadkach, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i nie jest możliwe zastosowanie innych wyjątków przed podjęciem pracy. W nagłych sytuacjach, gdy nie ma czasu na oczekiwanie na odpowiedź testu PCR, możesz iść do pracy po negatywnym wyniku szybkiego testu antygenowego w tym samym dniu, w którym praca ma być rozpoczęta.

Podsumowanie możliwości wjazdu do Norwegii, zasad kwarantanny i zasad testowania będzie na bieżąco aktualizowane. Zapraszamy do komentowania postów na naszym Facebooku i wymienianie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wjazdu do Norwegii.

Polub naszą stronę na Facebooku, aby mieć dostęp do najnowszych wiadomości z Norwegii.

 

Miałeś podatek 25% i wszyscy mówili Ci, że nie należy Ci się zwrot? Nie jest to prawda. 

Dowiedz się więcej. Umów się na rozmowę z naszym doradcą i sprawdź ile możesz odzyskać.