Status pendler przysługuje osobom, które:

 1. Pracują w Norwegii i dojeżdżają do stałego miejsca zamieszkania w kraju ojczystym należącym do EOG, minimum 3 razy w roku.
 2. Posiadają małżonka lub dziecko w kraju ojczystym należącym do EOG i wspólnie z nim zamieszkują.

 

Samotny pendler – osoba stanu wolnego lub żyjąca w konkubinacie, która nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem w Norwegii i dodatkowo:

 • Podróżuje do kraju ojczystego minimum raz na 3 tygodnie i dysponuje samodzielnym* mieszkaniem w kraju ojczystym (własność, najem itp),

albo

 • Nie ukończyła 22 roku życia i podróżuje do rodziców w kraju ojczystym minimum raz na 6 tygodni,

albo

 • Nie ukończyła 22 roku życia, posiada samodzielne* mieszkanie w kraju ojczystym i podróżuje do niego minimum raz na 6 tygodni.

*Samodzielne mieszkanie to takie, które spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Jego powierzchnia wynosi minimum 30 m2 plus 20 m2 na każdą dodatkową osobę powyżej 15 roku życia,
 2. Posiada dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
 3. Posiadasz je przynajmniej od roku i masz stały dostęp przez 7 dni w tygodniu (czyli np. nie podnajmujesz go innej osobie).

Jednak nawet gdy dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Norwegii, możesz starać się uzyskać status pendler, gdy spełniasz łącznie trzy warunki:

 1. Jesteś zameldowany na stałe w tej samej gminie w kraju ojczystym minimum 3 lata,
 2. Jesteś właścicielem mieszkania w kraju ojczystym,
 3. Mieszkanie w Norwegii jest nie większe niż połowa twojego mieszkania w kraju ojczystym.

 

Co możesz odliczyć?

 • Podróże między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem zamieszkania w kraju ojczystym
 • Bilety za promy i bramki,
 • Dojazdy między miejscem zamieszkania w Norwegii a stałym miejscem pracy,
 • Koszty zamieszkania w Norwegii,
 • Dieta za każdy dzień pobytu w Norwegii*
 • Odsetki od kredytów
 • Odpis rodzicielski
 • Składki na związki zawodowe
 • kładki na fundusze emerytalne
 • I inne.

 

Skontaktuj się z nami. Pomożemy ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i rozliczeniu podatkowym.

 

*Od 2018 roku nastąpiła zamiana dotycząca zasad odliczania diet oraz kosztów mieszkania.

Skontaktuj się z nami
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe