Jeżeli mieszkasz na stałe w Norwegii powyżej dwóch lat nie masz prawa do skorzystania z odliczenia dla pendlerów ani z odliczenia standardowego.

Możesz jednak skorzystać z innych odliczeń i ulg na przykład:

  1. Odpis rodzicielski
  2. Ulga dla samotnych rodziców pobierający rozszerzony zasiłek rodzinny
  3. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Norwegii i krajach EOG
  4. Odpis niektórych kosztów związanych z chorobą
  5. Wpłaty na indywidualny fundusz emerytalny
  6. Datki dla organizacji pożytku publicznego
  7. Składki na mieszkaniowy program oszczędnościowy
  8. Uprawnioną do odpisu część składki na związki zawodowe
  9. Uprawnioną do odpisu część składki na fundusze emerytalne Norwekie i z EOG

Do tego uwzględniony jest automatycznie przez urząd minstefradrag czyli koszty uzyskania przychodu oraz personfradrag czyli kwota wolna od podatku.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i rozliczeniu podatkowym.

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe