Masz problem z odzyskaniem zaległego wynagrodzenia?

Pracodawca nie wypłacił ci feriepenger?

Zgłoś się do nas!

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w odzyskiwaniu należności od pracodawców w Norwegii.

Zarówno w razie złej woli pracodawcy jak i w przypadku niewypłacalności firmy, jesteśmy w stanie odzyskać dla ciebie wypłatę zaległego wynagrodzenia w tym feriepenger.

Jakie działania podejmiemy:

 • W Twoim imieniu będziemy negocjować z pracodawcą,
 • Skierujemy sprawę do sądu polubownego,
 • Doprowadzimy do przymusowej egzekucji twojego roszczenia,
 • Sporządzimy wniosek o upadłość firmy, która zalega z zapłatą,
 • Sporządzimy wniosek do Funduszu Gwarancji Płac,

Pamiętaj, że w razie niewypłacenia wynagrodzenia liczy się czas. Każdy tydzień zwłoki zmniejsza twoje szanse na odzyskanie należności. Skorzystaj z pomocy polskiego prawnika już dziś.

Odzyskiwanie należności i negocjacja zadłużeń
Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe