Odwołania od decyzji urzędów

Nie zawsze urzędy w Norwegii wydają decyzje korzystne dla petentów. W wielu przypadkach jest to wynik niewłaściwego zastosowania prawa lub błędu w ocenie stanu faktycznego. Dlatego istotne jest aby skutecznie wykorzystywać środki odwoławcze jakie przysługują w związku z toczącym się postępowaniem.

Prawnicy z Polsk Norsk Consulting gwarantują, że postępowanie odwoławcze od np. decyzji NAV lub urzędu podatkowego jest zawsze prowadzone rzetelnie z wykorzystaniem najlepszej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Szczegółowo analizujemy twoją sytuacje prawną i przysługujące ci uprawnienia. Oceniamy przesłanki i podstawę prawną wydania zaskarżanej decyzji.

Pisma urzędowe w norwegii

W przypadku otrzymania odmownej decyzji urzędu, należy pamiętać o terminie przewidzianym na odwołanie. Jego niedotrzymanie może skutkować brakiem możliwości zmiany błędnej decyzji urzędu. Dlatego zalecamy, aby po otrzymaniu takiej decyzji, niezwłocznie skontaktować się z naszym konsultantem w celu oceny możliwości odwołania. W Polsk Norsk Consulting wstępna analiza sprawy zawsze jest bezpłatna. Oferujemy profesjonalną pomoc w odwołaniach od decyzji NAV w sprawach dotyczących: sykepenger, AAP, dagpenger, kontantstøtte, foreldrepenger  i innych

 

Jak działamy?

W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania czas jaki poświęcamy na każdą sprawę wacha się od pięciu do nawet dwudziestu godzin. Podejmujemy różne działania w celu uzyskania dla klienta korzystnej decyzji urzędu.

 

  • W pierwszej kolejności, w rozmowie telefonicznej zbieramy podstawowe informacje o sprawie i analizujemy przesłane przez klienta dokumenty, aby ustalić zasadność wnoszenia skargi na decyzję.
  • Następnie ustalamy z klientem sposób dalszego postępowania i wysokość naszego wynagrodzenia.
  • Jeżeli jest taka potrzeba, sporządzamy wniosek o przywrócenie terminu na złożenie skargi.
  • Prosimy urząd, który wydał decyzję o przesłanie dokumentów zebranych w sprawie. Ewentualnie prosimy również klienta o dostarczenie dodatkowej dokumentacji, która może mieć znaczenie przy rozpatrywaniu sprawy (np. dotyczącej podjętego leczenia).
  • Oceniamy całość zebranych materiałów oraz analizujemy przepisy prawa, mające zastosowanie w danym przypadku.
  • W końcu przygotowujemy skargę w imieniu klienta i wysyłamy ją do urzędu.
  • Na tym nie kończy się nasza praca, ponieważ zajmujemy się sprawą przez cały czas do wydania decyzji przez instancje odwoławczą. W razie potrzeby przedstawiamy dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełniamy dokumentację.
  • Po wydaniu przez organ odwoławczy decyzji, wyjaśniamy ją klientowi i w razie konieczności ustalamy sposób dalszego postępowania.

 

Jak widać, odpowiednie poprowadzenie sprawy wymaga nie tylko profesjonalnej wiedzy prawniczej ale również  sporego nakładu pracy. Zawsze należy zachować czujność, gdy jakaś firma lub osoba oferuje sporządzenie odwołania od decyzji w rażąco niskiej cenie na przykład 500 lub 1000 koron. Nie ma w takim przypadku najmniejszych szans, że sprawą zajmie się fachowiec. W sprawach dotyczących często dużych pieniędzy nie warto oszczędzać kilku koron na profesjonalnej pomocy. Albo tanio, albo porządnie. Nie ma tu miejsca na kompromisy.

Godzinowa stawka pracy prawnika w Norwegii mieści się w przedziale od 800 do nawet 3500 koron w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i prestiżu kancelarii prawnej.