Odwołania od decyzji urzędów

Nie zawsze urzędy w Norwegii wydają decyzje korzystne dla petentów. W wielu przypadkach jest to wynik niewłaściwego zastosowania prawa lub błędu w ocenie stanu faktycznego. Dlatego istotne jest aby skutecznie wykorzystywać środki odwoławcze jakie przysługują w związku z toczącym się postępowaniem.

Prawnicy z Polsk Norsk Consulting gwarantują, że postępowanie odwoławcze od np. decyzji NAV lub urzędu podatkowego jest zawsze prowadzone rzetelnie z wykorzystaniem najlepszej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Szczegółowo analizujemy twoją sytuacje prawną i przysługujące ci uprawnienia. Oceniamy przesłanki i podstawę prawną wydania zaskarżanej decyzji.

W przypadku otrzymania odmownej decyzji urzędu, należy pamiętać o terminie przewidzianym na odwołanie. Jego niedotrzymanie może skutkować brakiem możliwości zmiany błędnej decyzji urzędu. Dlatego zalecamy, aby po otrzymaniu takiej decyzji, niezwłocznie skontaktować się z naszym konsultantem w celu oceny możliwości odwołania. W <strong>Polsk Norsk Consulting</strong> wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.