OCZEKIWANE ZMIANY W PRAWIE WCHODZĄ W ŻYCIE


OCZEKIWANE ZMIANY W PRAWIE WCHODZĄ W ŻYCIE

Zapowiadane od ponad tygodnia zmiany w prawie wreszcie zostały uchwalone i wchodzą w życie. Prawnicy Polsk Norsk Consulting przygotowali zestawienie najważniejszych, z punktu widzenia Polaków pracujących w Norwegii, nowości w prawie.

 

Zmiany dotyczące permitteringu i dagpenger

 1. Okres permitteringu, w którym pracodawca wypłaca wynagrodzenie zredukowany został z 15 do 2 dni. 
 2. Permitterowani pracownicy mają zapewnione pełne wynagrodzenie za pierwsze 20 dni okresu przestoju. NAV przejmie wypłatę wynagrodzenie od 20 marca za pracodawców, którzy już wcześniej skierowali pracowników na permittering.
 3. Dagpenger dla osób permitterowanych będzie wypłacane w wysokości 80%  podstawy wymiaru zasiłku do 3G i 62,4 podstawy wymiaru zasiłku od 3G do 6G. Dochód powyżej 6G nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
 4. Wysokość dochodów, uprawniających do ubiegania się o dagpenger zostaje zmniejszona do 0,75G czyli 74 893 korony za ostatnie zakończone 12 miesięcy.
 5. Okres pierwszych 3 dni wyczekiwania, w którym NAV nie wypłaca zasiłku dla bezrobotnych zostaje usunięty. Dagpenger wypłacane będzie więc od pierwszego dnia bezrobocia.
 6. Wymagania dotyczące redukcji czasu pracy, przy ustalaniu prawa do dagpenger zostały zmniejszone z 50% do 40%. 
 7. przepisy wchodzą w życie od 20 marca.

Zmiany dotyczące omsorgsdager

Liczba płatnych dni wolnego dla pracownika, który musi opiekować się dzieckiem zostaje podwojona.

 1. Pracownicy, którzy mają 1 lub 2 dzieci do 12 roku życia mają prawo do 20 dni do wykorzystania na opiekę nad dzieckiem.
 2. Pracownicy, posiadający więcej niż 3 dzieci do 12 roku życia mają prawo do 30 dni "opieki".
 3. Rodzice samotnie wychowujący dzieci również otrzymują podwójną liczbę dni na opiekę nad dzieckiem.
 4. Przepisy obowiązują wstecz od 13 marca. Prawo do dni na opiekę nad dzieckiem nie jest ograniczone jedynie do nieobecności w pracy spowodowanej koronawirusem.
 5. Okres, w którym pracodawcy pokrywają wynagrodzenie z tytułu omsorgsdager zostaje zredukowany z  10 do 3 dni.
 6. Zmiany dotyczą również przedsiębiorców i freelancerów. Otrzymają oni omsporgspenger z NAV już od 4 dnia przerwy w pracy.

 

Sykemelding i sykepenger

Według zasad ogólnych pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczenia chorobowego (sykepenger) za okres pierwszych 16 dni zwolnienia. Według nowych regulacji, w przypadku zwolnienia chorobowego, które ma związek z pandemią koronawirusa, okres pracodawcy zostaje zredukowany do 3 dni.

Ważną zamianą jest to że osoby prowadzące działalność gospodarczą i freelancerzy mają również prawo do sykepenger już od 4 dnia zwolnienia.

Przepisy obowiązują wstecz od 16 marca.

 

 

 

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *