Nowe zasady wjazdu do Norwegii (kwarantanna i obowiązkowe testy)


Nowe zasady wjazdu do Norwegii (kwarantanna i obowiązkowe testy)

Kilka dni temu wprowadzono nowe zasady wjazdu do Norwegii (kwarantanna i obowiązkowe testy).  Dziś zostały opublikowane szczegółowe wytyczne. Poniżej publikujemy najważniejsze zasady dotyczące polskich pracowników i ich rodzin. 

Doprecyzowano zasady dotyczące tego kto może do Norwegii wjechać i kto jest zwolniony z testów przy wjeździe oraz kto musi odbywać kwarantannę w hotelu!

Wymóg posiadania negatywnego testu

Każdy, kto nie przedstawi negatywnego wyniku poza wymienionymi w wyjątkach osobami, może być nie wpuszczony do Norwegii i cofnięty na granicy. Test, który powinien być przedstawiony to PCR lub test antygenowy. Powinien on być wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed wjazdem do Norwegii (od 24.stycznia od godziny 24.00, wcześniej były to 72 godziny). W przypadku podróży samolotem test należy wykonać w ciągu 24 godzin przed planowanym lotem (pierwszym lotem, przy podróży łączonej). Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

 

Z obowiązku zrobienia testu przy wjeździe zwolnieni są między innymi:

  • Obcokrajowcy mieszkający w Norwegii z zezwoleniem na pobyt lub prawem pobytu. Dotyczy to więc osób ZAMELDOWANYCH w Norwegii.
  •  Osoby, których obecność w Norwegii jest „bezwzględnie konieczna do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności”. Dodatkowym warunkiem jest tu okoliczność, że odmowa wjazdu mogłaby spowodować zagrożenie dla życi lub zdrowia.
  • Osoby, które jedynie przejeżdżają przez Norwegię tranzytem.
  • Cudzoziemcy, którzy regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii w celu pracy lub studiów, z wyjątkiem pracowników służby zdrowia, którzy przebywali więcej niż siedem dni poza Norwegią.
  • Osoby chcące osiedlić się w Norwegii, na podstawie tzw. łączenia rodzin jeżeli osoba, do której przyjeżdżają również jest zwolniona z przedstawienia negatywnego wyniku testu, gdyby chciała do Norwegi wjechać. (nie chodzi więc o osoby jedynie odwiedzające).
  • Obcokrajowcy w czasie wykonywania odpłatnego przewozu towarów lub osób (również w czasie przejazdu na miejsce lub z miejsca wykonywania pracy).
  • Osoby, które mają potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły infekcję na Covid-19. Musi to być udokumentowane zaświadczeniem zawierającym wynik badania i metodę, a także dane osobowe i datę pobrania próbki. Obecnie zalecaną metodą laboratoryjną jest tylko rt-PCR dla SARS-CoV-2. Wynik „prawdopodobny Covid-19” nie zwalnia z kwarantanny. Certyfikat musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

 

UWAGA!! Z wymogu okazania testu nie są więc zwolnieni pracownicy tymczasowi mieszkający na stałe za granicą.

Sprawdź również nowe zasady dotyczące kwarantanny (czytaj dalej).

Śledź najnowsze informacje na Facebooku (kwarantanna i obowiązkowe testy)

Zespół PNC

 

Aktualizacja 24.01.2021

 

 

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.