Nowe ograniczenia wjazdu


Nowe ograniczenia wjazdu
Z czwartku na piątek 29 stycznia Norwegia wprowadza nowe ograniczenia wjazdu. Są to właściwie najostrzejsze restrykcje dotyczące ograniczenia wjazdu od marca 2020.

Od północy w nocy z czwartku na piątek do Norwegii będą mogły wjechać, poza nielicznymi wyjątkami, tylko osoby mieszkające tu na stałe, czyli takie, które są zameldowane w Norwegii.

Następujące grupy osób NIE będą mogły wjeżdżać do Norwegii:

 • Osoby mieszkające w krajach EOG (w tym w Polsce) i obywatele Państw EOG mieszkający w krajach trzecich(czyli poza EOG), jeżeli nie są objęte wyjątkami, które dotyczą mieszkańców państw trzecich.
 • Dalsi członkowie rodzin (zarówno osób z EOG jak i państw trzecich)- dotyczy to: dziadków, dorosłych dzieci, rodziców dorosłych dzieci i partnerów nie pozostających w zarejestrowanych związkach.
 • Cudzoziemcy z krajów spoza EOG, którzy mają prawo pobytu w związku z pracą lub studiami.

Od zakazu wjazdu przewidziano wyjątki. Poniżej najważniejsze z nich:

 • Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii (som er bosatt i Norge),
 • Jeżeli szczególne przyczyny pozwalają na przyznanie prawa do wjazdu, takie jak szczególny obowiązek opieki lub inne ważne względy społeczne (dotyczy to w szczególności: opieki nad małoletnimi dziećmi, odwiedzin ciężko chorego członka najbliższej rodziny, stron lub osób wezwanych do złożenia wyjaśnień w postępowaniach sądowych w Norwegii),
 • Cudzoziemcy, którzy realizują ustaloną na mediacji lub sądownie opieką nad dzieckiem (np: w ramach opieki naprzemiennej),
 • Bliscy członkowie rodziny osób mieszkających na stałe w Norwegii (małżonkowie, zarejestrowani partnerzy, małoletnie dzieci, rodzice małoletnich dzieci),
 • Dziennikarze i inny personel wykonujący zlecenia dla zagranicznych mediów,
 • Cudzoziemcy, dla których Norwegia jest jedynie miejscem międzylądowania w związku z podróżą lotniczą,
 • Marynarze i personel lotniczy,
 • Cudzoziemcy realizujący transport towarów i usług,
 • Cudzoziemcy pracujący w krytycznych sektorach (opis poniżej).
 • Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia.
Testy, rejestracja wjazdu, kwarantanna i hotele kwarantanny w dalszym ciągu dotyczą osób, które mają prawo do wjazdu do Norwegii.
Zmiany wchodzą w życie o północy z czwartku na piątek 29 stycznia 2021 roku.
Osoby, które rozpoczęły podróż przed wejściem w życie przepisów, będą mogły wjechać na dotychczasowych zasadach.
Lista sektorów, których pracownicy mają prawo wjazdu do Norwegii znajduje się na stronie rządu pod poniższym linkiem:
Nie opublikowano jeszcze rozporządzenia wprowadzającego nowe ograniczenia wjazdu.

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *