1. Podaj swoje dane osobowe

2. O zasiłek rodzicielski wnioskuje

Tylko matkaTylko ojciec- dodatkowo przygotuj zaświadczenie, że matka dziecka uczy się w wymiarze dziennym, wróciła do pracy na minimum 75 procent lub jest niezdolna samodzielnie opiekować się dzieckiemOboje rodziców
3. Czy wnioskodawca osiągał dochód przez minimum 6 z 10 miesiecy przed urodzeniem dziecka

TakNie - niestety nie masz prawa do foreldrepenger, zapraszamy do zapoznania się z zakładką engangstonad( becikowe), jest to świadczenie niezależne od dochodu.
4. Czy dochód, który osiągnął wnioskodawca wynosił minimum 48.441 NOK ?

TakNie - niestety nie masz prawa do foreldrepenger, zapraszamy do zapoznania się z zakładką engangstonad( becikowe), jest to świadczenie niezależne od dochodu.
5. Czy drugi z rodziców i dziecko przebywają w Norwegii?

TakNie
6. W jakiej wysokości zasiłek wybierasz?

80 procent świadczenia przez 59 tygodni100 procent świadczenia przez 49 tygodni
7. Dane dotyczące współmałżonka

8. Dane dziecka/dzieci.

9. Od kiedy wnioskujesz o świadczenie

10. Wymagane załączniki

  • kserokopia dowodów tożsamości rodziców
  • Akt urodzenia dziecka
  • Umowa o pracę
  • Zaświadczenie o pracodawcy Innteksopplysninger, wypełnione przez niego i podpisane

Załącz pliki:

 

Cena
Zasiłek rodzicielski 1000 Nok