1. Podaj swoje dane osobowe
  2. O zasiłek rodzicielski wnioskuje
  Tylko matkaTylko ojciec- dodatkowo przygotuj zaświadczenie, że matka dziecka uczy się w wymiarze dziennym, wróciła do pracy na minimum 75 procent lub jest niezdolna samodzielnie opiekować się dzieckiemOboje rodziców
  3. Czy wnioskodawca osiągał dochód przez minimum 6 z 10 miesiecy przed urodzeniem dziecka
  TakNie - niestety nie masz prawa do foreldrepenger, zapraszamy do zapoznania się z zakładką engangstonad( becikowe), jest to świadczenie niezależne od dochodu.
  4. Czy dochód, który osiągnął wnioskodawca wynosił minimum 48.441 NOK ?
  TakNie - niestety nie masz prawa do foreldrepenger, zapraszamy do zapoznania się z zakładką engangstonad( becikowe), jest to świadczenie niezależne od dochodu.
  5. Czy drugi z rodziców i dziecko przebywają w Norwegii?
  TakNie
  6. W jakiej wysokości zasiłek wybierasz?
  80 procent świadczenia przez 59 tygodni100 procent świadczenia przez 49 tygodni
  7. Dane dotyczące współmałżonka
  8. Dane dziecka/dzieci.
  9. Od kiedy wnioskujesz o świadczenie
  10. Wymagane załączniki
  • kserokopia dowodów tożsamości rodziców
  • Akt urodzenia dziecka
  • Umowa o pracę
  • Zaświadczenie o pracodawcy Innteksopplysninger, wypełnione przez niego i podpisane

  Załącz pliki:

   

  Cena
  Zasiłek rodzicielski 1000 Nok