1. Dane osobowe
  Zaznacz, jeżeli to jest adres korespondencyjny
  Zaznacz, jeżeli to jest adres korespondencyjny

  kawaler/pannażonaty/mężatkakonkubinatrozwiedziony/rozwiedzionawdowiec/wdowarodzic samotnie wychowujący dziecko


  TakNie
  pierwszym lub drugim rokiem pracykolejnym rokiem pracy
  2. Informacje o zatrudnieniu

  Podaj wszystkich pracodawców i okresy zatrudnienia w roku, za który ubiegasz się o zwrot podatku.

  TakNie

  Proszę podać dane w formacie: liczba kilometrów x liczba dni

  Dzienna stawka diety:

  3. Informacje dotyczące małżonka i dzieci

  4. Informacje związane z uzyskaniem status pendler
  mieszkanie/ pokój z dostępem do kuchnimieszkanie/pokój bez dostępu do kuchnimieszkanie w hotelu bez zapewnionego wyżywieniamieszkanie w hotelu z zapewnionym śniadaniemkierowca TIR-a
  5. Informacje dotyczące innych odliczeń
  Załączniki (Uwaga! nie musisz nam wysyłać załączników w tej chwili. Miej je przygotowane na wypadek kontroli urzędu. Jeżeli dokładnie wypełniłeś formularz, potrzebujemy jedynie pinkodów i hasła minID by wykonać Twoje rozliczenie).
  • Rozliczenie roczne od wszystkich pracodawców lub z NAV, jeśli był wypłacany zasiłek dla bezrobotnych (årssammendrag/sammenstilling),
  • årsoppgave- roczne rozliczenie przysyłane z banku,
  • Pin kody i hasło minID, (jeżeli nie masz pinkodów, zamów je tutaj.)
  Pendler posiadający rodzinę w Polsce
  • Wielojęzyczny odpis aktu małżeństwa albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
  • Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski oraz dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka(tylko gdy nie jesteś w związku małżeńskim)
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem lub dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wspólne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski),
  • Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków na utrzymanie mieszkania w Norwegii (potwierdzenia przelewów opłat za czynsz i energię elektryczną lub odcinki z pensji, gdy koszty potrącał z wypłaty pracodawca),
  • Dokumentacja potwierdzająca podróże do Polski (karty pokładowe, bilety lotnicze lub promowe),
  Samotny pendler
  • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie samodzielnego mieszkania w Polsce (własność, najem), o powierzchni min. 30 metrów kwadratowych + 20 metr.w na każdą dodatkową osobę powyżej 15 roku życia, ze stałym dostępem do wody i kanalizacji. Mieszkanie musi być dostępne przez 7 dni w tygodniu od co najmniej roku,
  • Oświadczenie o wielkości mieszkania w Norwegii (musi nie spełniać warunków z punktu powyżej),
  • Dokumentacja potwierdzająca podróże do Polski (karty pokładowe, bilety lotnicze lub promowe) z zestawieniem liczby i dat wyjazdów,
  • Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków na utrzymanie mieszkania w Norwegii (potwierdzenia przelew.w opłat za czynsz i energię elektryczną lub odcinki z pensji, gdy koszty potrącał z wypłaty pracodawca).
  Ulga rodzicielska- dzieci do ukończenia 12 roku życia
  • Dokumentacje potwierdzająca poniesione koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły,
  • Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wsp.lne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski).
  Inne odpisy
  • Potwierdzenie opłaty składek na związki zawodowe
  • Zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytów w Polsce lub innym kraju EOG
  • Fakury za bramki drogowe i promy w związku z dojazdami do pracy,
  • Zaświadczenie o opłacanych składkach na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny.
  • Inne załączniki jeżeli są istotne dla sprawy

  Załącz pliki:

   

  Cena

  Rozliczenie status pendler cena 1399 nok