1. Dane osobowe

Zaznacz, jeżeli to jest adres korespondencyjny
Zaznacz, jeżeli to jest adres korespondencyjny

kawaler/pannażonaty/mężatkakonkubinatrozwiedziony/rozwiedzionawdowiec/wdowarodzic samotnie wychowujący dziecko


TakNie

pierwszym lub drugim rokiem pracykolejnym rokiem pracy
2. Informacje o zatrudnieniu

Podaj wszystkich pracodawców i okresy zatrudnienia w roku, za który ubiegasz się o zwrot podatku.

TakNie

Proszę podać dane w formacie: liczba kilometrów x liczba dni

Dzienna stawka diety:

3. Informacje dotyczące małżonka i dzieci

4. Informacje związane z uzyskaniem status pendler

mieszkanie/ pokój z dostępem do kuchnimieszkanie/pokój bez dostępu do kuchnimieszkanie w hotelu bez zapewnionego wyżywieniamieszkanie w hotelu z zapewnionym śniadaniemkierowca TIR-a
5. Informacje dotyczące innych odliczeń

Załączniki (Uwaga! nie musisz nam wysyłać załączników w tej chwili. Miej je przygotowane na wypadek kontroli urzędu. Jeżeli dokładnie wypełniłeś formularz, potrzebujemy jedynie pinkodów i hasła minID by wykonać Twoje rozliczenie).

 • Rozliczenie roczne od wszystkich pracodawców lub z NAV, jeśli był wypłacany zasiłek dla bezrobotnych (årssammendrag/sammenstilling),
 • årsoppgave- roczne rozliczenie przysyłane z banku,
 • Pin kody i hasło minID, (jeżeli nie masz pinkodów, zamów je tutaj.)
Pendler posiadający rodzinę w Polsce
 • Wielojęzyczny odpis aktu małżeństwa albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
 • Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski oraz dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka(tylko gdy nie jesteś w związku małżeńskim)
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem lub dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wspólne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski),
 • Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków na utrzymanie mieszkania w Norwegii (potwierdzenia przelewów opłat za czynsz i energię elektryczną lub odcinki z pensji, gdy koszty potrącał z wypłaty pracodawca),
 • Dokumentacja potwierdzająca podróże do Polski (karty pokładowe, bilety lotnicze lub promowe),
Samotny pendler
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie samodzielnego mieszkania w Polsce (własność, najem), o powierzchni min. 30 metrów kwadratowych + 20 metr.w na każdą dodatkową osobę powyżej 15 roku życia, ze stałym dostępem do wody i kanalizacji. Mieszkanie musi być dostępne przez 7 dni w tygodniu od co najmniej roku,
 • Oświadczenie o wielkości mieszkania w Norwegii (musi nie spełniać warunków z punktu powyżej),
 • Dokumentacja potwierdzająca podróże do Polski (karty pokładowe, bilety lotnicze lub promowe) z zestawieniem liczby i dat wyjazdów,
 • Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków na utrzymanie mieszkania w Norwegii (potwierdzenia przelew.w opłat za czynsz i energię elektryczną lub odcinki z pensji, gdy koszty potrącał z wypłaty pracodawca).
Ulga rodzicielska- dzieci do ukończenia 12 roku życia
 • Dokumentacje potwierdzająca poniesione koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły,
 • Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wsp.lne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski).
Inne odpisy
 • Potwierdzenie opłaty składek na związki zawodowe
 • Zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytów w Polsce lub innym kraju EOG
 • Fakury za bramki drogowe i promy w związku z dojazdami do pracy,
 • Zaświadczenie o opłacanych składkach na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny.
 • Inne załączniki jeżeli są istotne dla sprawy

Załącz pliki:

 

Cena

Rozliczenie status pendler cena 1399 nok