1. Dane osobowe
  kawaler/pannażonaty/mężatkakonkubinatrozwiedziony/rozwiedzionawdowiec/wdowarodzic samotnie wychowujący dziecko

  TakNie
  pierwszym lub drugim rokiem pracykolejnym rokiem pracy
  2. Dane dotyczące zatrudnienia

  Suma dochodów osiągniętych w Norwegii

  Proszę podać wszystkich pracodawców i okresy zatrudnienia w roku, za który ubiegasz się o zwrot podatku (powinny być potwierdzone rocznymi rozliczeniami wystawionymi przez pracodawcę).

  Dane dotyczące przysługujących odliczeń

  Proszę podać dokładną odległość z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy (jeżeli praca była wykonywana w różnych miejscach w trakcie roku, proszę wyszczególnić te odległości z podaniem liczby dni dojazdów)

  (koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły) (proszę podać kwotę)

  Załączniki
  1. Rozliczenie roczne od wszystkich pracodawców lub z NAV, jeśli był wypłacany zasiłek dla bezrobotnych (årssammendrag/sammenstilling),
  2. Potwierdzenie opłaty składek na związki zawodowe,
  3. Zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytów w Polsce lub innym kraju EOG,
  4. årsoppgave- roczne rozliczenie przysyłane z banku,
  5. Fakury za bramki drogowe i promy w związku z dojazdami do pracy,
  6. Zaświadczenie o opłacanych składkach na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny.
  7. Pin kody/ hasło minID, (jeżeli nie masz pinkodów, zamów tutaj)
  8. inne załączniki

  Załącz pliki:

   

  Ulga rodzicielska- dzieci do ukończenia 12 roku życia
  1. Dokumentacje potwierdzająca poniesione koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły,
  2. Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
  3. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wspólne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski).

  Załącz pliki:

   

  Cena

  Rozliczenie dla osób na stałe zamieszkałych w Norwegii 899 Nok