1. Dane osobowe

kawaler/pannażonaty/mężatkakonkubinatrozwiedziony/rozwiedzionawdowiec/wdowarodzic samotnie wychowujący dziecko

TakNie
pierwszym lub drugim rokiem pracykolejnym rokiem pracy
2. Dane dotyczące zatrudnienia

Suma dochodów osiągniętych w Norwegii

Proszę podać wszystkich pracodawców i okresy zatrudnienia w roku, za który ubiegasz się o zwrot podatku (powinny być potwierdzone rocznymi rozliczeniami wystawionymi przez pracodawcę).

Dane dotyczące przysługujących odliczeń

Proszę podać dokładną odległość z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy (jeżeli praca była wykonywana w różnych miejscach w trakcie roku, proszę wyszczególnić te odległości z podaniem liczby dni dojazdów)

(koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły) (proszę podać kwotę)

Załączniki

 1. Rozliczenie roczne od wszystkich pracodawców lub z NAV, jeśli był wypłacany zasiłek dla bezrobotnych (årssammendrag/sammenstilling),
 2. Potwierdzenie opłaty składek na związki zawodowe,
 3. Zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytów w Polsce lub innym kraju EOG,
 4. årsoppgave- roczne rozliczenie przysyłane z banku,
 5. Fakury za bramki drogowe i promy w związku z dojazdami do pracy,
 6. Zaświadczenie o opłacanych składkach na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny.
 7. Pin kody/ hasło minID, (jeżeli nie masz pinkodów, zamów tutaj)
 8. inne załączniki

Załącz pliki:

 

Ulga rodzicielska- dzieci do ukończenia 12 roku życia

 1. Dokumentacje potwierdzająca poniesione koszty opiekunki, żłobka, przedszkola, szkoły, zająć sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę lub klub sportowy z wyjątkiem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły,
 2. Wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo polski przetłumaczony na język angielski lub norweski,
 3. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem w Polsce (wydany przez Urząd ewidencji ludności- musi być aktualny oraz zawierać informację od kiedy istnieje wspólne zameldowanie), (dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski).

Załącz pliki:

 

Cena

Rozliczenie dla osób na stałe zamieszkałych w Norwegii 899 Nok