1. Informacje o danych osobowych
  2. W jakim kraju mieszka twoja rodzina
  W NorwegiiW Polsce
  3. Chcesz uzyskać ubezpieczenie w Polsce dla:
  tylko dla siebiedla siebie i swojej rodziny
  4. Podaj dane swojego pracodawcy
  5. Podaj dane wszystkich członków rodziny, których chcesz objąć ubezpieczeniem.

  6. Wymagane załączniki
  • Kopia dokumentu tożsamości
  • Umowa o pracę
  • Pin kody do systemu altinn

  Załącz pliki:

   

  Cena

  Formularz E-106/ E-109 500 Nok

  Karta EKUZ 200 nok/za każdą osobę