1. Informacje o danych osobowych

2. W jakim kraju mieszka twoja rodzina

W NorwegiiW Polsce
3. Chcesz uzyskać ubezpieczenie w Polsce dla:

tylko dla siebiedla siebie i swojej rodziny
4. Podaj dane swojego pracodawcy

5. Podaj dane wszystkich członków rodziny, których chcesz objąć ubezpieczeniem.

6. Wymagane załączniki

  • Kopia dokumentu tożsamości
  • Umowa o pracę
  • Pin kody do systemu altinn

Załącz pliki:

 

Cena

Formularz E-106/ E-109 500 Nok

Karta EKUZ 200 nok/za każdą osobę