1. Dane osobowe
  2. Informacje dotyczące twojej sytuacji
  TakNie. (niestety nie spełniasz wymogów do pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
  TakNie. (niestety nie spełniasz wymogów do pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
  Tak (ucząc się lub studiując dziennie, co do zasady nie spełniasz warunków do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, prosimy o kontakt z naszym doradcą).Nie
  TakNie (rejestracja jako osoba poszukująca pracy i rejestracja cv na stronie nav jest koniecznym warunkiem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Możemy zrobić to za ciebie. Dodaj swoje CV na ostatniej stronie formularza)
  Tak (jeżeli tak proszę podać imiona i nazwiska oraz daty urodzenia)Nie

  TakNie

  Zamów pinkody tutaj

  3. Załączniki
  • Umowy o pracę z ostatnich 6 miesięcy.
  • Jeżeli nie miałeś umowy o stałym tygodniowym czasie pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy przed utratą pracy lub redukcją czasu pracy, musisz udokumentować wszystkie stosunki pracy z ostatnich 12 miesięcy.
  • Dokument potwierdzający utratę pracy lub redukcję czasu pracy (wypowiedzenie umowy/zaświadczenie o permitteringu/ formularz „Bekreftelse på sluttårsak” NAV 04-08.03)
  • Świadectwo rejestracji pobytu w Norwegii.
  • Akty urodzenia dzieci (na każde dziecko przysługuje dodatek w wysokości 17 nok dziennie).
  • CV (by otrzymać zasiłek niezbędne jest wypełnienie CV na stronie NAV).
  • Rozliczenie roczne od pracodawcy za ostatni rok podatkowy (lønns og trekkoppgave).
  • Pin kody do systemu altinn

  Załącz pliki:

   

  Musisz pamiętać o obowiązku rejestrowania meldekort na stronie NAV co dwa tygodnie. Musisz być osobą aktywnie poszukującą pracy i być w stanie podjąć zaproponowaną przez NAV pracę na terenie całej Norwegii. Zalecamy na bierząco sprawdzać stronę NAV, gdyż zamieszczane są tam informacje i zadania do wykonania w ramach aktivitetsplan.

  Cena

  Dagpenger 1000 Nok

  + 400 Nok jeżeli mamy zarejestrować twoje CV