1. Dane osobowe
  2. Czy dziecko urodziło się w Norwegii?
  TakNie
  3. Dane dziecka
  4. Wymagane załączniki
  • Akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o terminie porodu od położnej lub lekarza.
  • Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),

  Załącz pliki:

   

  Cena

  Becikowe/Engangsstønad 1000