1. Dane osobowe

2. Czy dziecko urodziło się w Norwegii?

TakNie
3. Dane dziecka

4. Wymagane załączniki

  • Akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o terminie porodu od położnej lub lekarza.
  • Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),

Załącz pliki:

 

Cena

Becikowe/Engangsstønad 1000