Firma w Norwegii

Coraz więcej firm zagranicznych oraz obcokrajowców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w Norwegii. Jednak istotnym oporem przed rozwinięciem działalności jest nieznajomość przepisów oraz realiów dotyczących funkcjonowania rynku norweskiego.

Jeżeli interesuje cię rejestracja firmy w Norwegii skontaktuj się z nami. Doradzimy ci jaka forma prowadzenia działalności będzie dla ciebie odpowiednia, przeprowadzimy proces rejestracji oraz zapoznamy cię z zasadami dotyczącymi formalności jakich należy dopełnić prowadząc firmę w Norwegii. W razie potrzeby udzielimy pomocy prawnej. Jesteśmy również w stanie sprawdzić twoich potencjalnych kontrahentów pod kątem wypłacalności oraz pomóc w nawiązaniu kontaktów biznesowych. Z nami rejestracja firmy w Norwegii przebiegnie szybko i sprawnie.

Istnieje kilka form prawnych prowadzenia działalności. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Firma jednoosobowa. Podstawowa forma prowadzenia działalności, wskazana dla początkujących przedsiębiorców. Zaletami są niskie koszty rejestracji i prowadzenia takiej działalności. Właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne płatne są co do zasady w czterech ratach rocznie na podstawie zadeklarowanego wcześniej przychodu. Obowiązek rejestracji jako podatnika VAT pojawia się w momencie przekroczenia 50000 koron obrotu w ciągu 12 miesięcy.

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Norweski oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w innym kraju, prowadzące działalność w Norwegii mają obowiązek rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego musi mieć wyznaczonego przedstawiciela, który będzie posiadał norweski numer personalny lub numer tymczasowy (d-nummer). Taka forma prowadzenia działalności sprawdzi się w przypadku firm dopiero wchodzących na norweski rynek, które nie mają zagwarantowanych stałych kontraktów. Należy pamiętać o obowiązkach wynikających z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zasadach dotyczących ubezpieczeń społecznych w przypadku oddelegowania pracowników z innego kraju. Nie ma wymogu dotyczącego własnego kapitału przy rejestracji NUF.

Aksjeselskap (AS)

Spółka Akcyjna. Jest to spółka posiadająca osobowość prawną z kapitałem zakładowym wynoszącym minimum 30 000 koron. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości opłaconego kapitału zakładowego. Właściciele mogą być zwykle zatrudnieni w spółce co wiąże się z przynależnością do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu mają prawo do zasiłku chorobowego czy zasiłku dla bezrobotnych na podobnych zasadach jak zwykli pracownicy. Rejestracja spółki akcyjnej jest bardziej skomplikowana i wiąże się z poniesieniem kosztów rejestracji. Spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i raportowania.