Zasiłek dla bezrobotnych/Dagpenger

W przypadku utraty pracy w Norwegii możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger), który ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy.

W tym celu należy spełnić następujące warunki:

 • Twój czas pracy musi zostać zredukowany o co najmniej 50%.
 • Twój dochód ze stosunku pracy wynosił co najmniej 1,5 G (145 324,5 Nok w 2018 r.) w ubiegłym roku lub co najmniej 3G (290 649 Nok w 2018 r.) w ciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych.
 • Musisz być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni wysyłać kartę meldunkową.
 • Musisz przebywać legalnie w Norwegii i rzeczywiście poszukiwać pracy.

Jeżeli sam porzuciłeś pracę bez istotnego powodu zasiłek zacznie być wypłacany po okresie wyczekiwania wynoszącym zwykle 12 tygodni.

Wysokość zasiłku wynosi 62,4% średniego dochodu przed opodatkowaniem. Okres pobierania zasiłku uzależniony jest od wysokości dochodu w poprzednim roku lub od średniego dochodu z ostatnich trzech lat i wynosi:

 • 104 tygodnie gdy dochód wynosi minimum 2G,
 • 52 tygodnie gdy dochód wynosi mniej niż 2G.

 

Niezbędne dokumenty

 • Umowy o pracę z ostatnich 6 miesięcy.
 • Jeżeli nie miałeś umowy o stałym tygodniowym czasie pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy przed utratą pracy lub redukcją czasu pracy, musisz udokumentować wszystkie stosunki pracy z ostatnich 12 miesięcy.
 • Dokument potwierdzający utratę pracy lub redukcję czasu pracy (wypowiedzenie umowy/zaświadczenie o permitteringu/ formularz „Bekreftelse på sluttårsak” NAV 04-08.03).
 • Świadectwo rejestracji pobytu w Norwegii.
 • Akty urodzenia dzieci (na każde dziecko przysługuje dodatek w wysokości 17 nok dziennie).
 • CV (by otrzymać zasiłek niezbędne jest wypełnienie CV na stronie NAV).
 • Rozliczenie roczne od pracodawcy za ostatni rok podatkowy (lønns og trekkoppgave).

 

Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe