Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych z Norwegii do Polski jest jak najbardziej możliwe. Warto pamiętać jednak, że jeżeli sami porzuciliśmy pracę i aktualnie jesteśmy na tzw. okresie karencji z nav, podczas którego musimy być zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy i odbiorcy dagpenger- czas oczekiwania musimy spędzić w Norwegii. Jeżeli w tym czasie podejmiemy pracę zarobkową, każda przepracowana godzina zostanie nam doliczona do okresu karencji.

Masz możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych na okres 3 miesięcy do innego kraju EOG, gdy wyjeżdżasz do niego w celu szukania pracy poza Norwegią.

Musisz spełnić następujące warunki:

  • Być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy (arbeidsøker) minimum 4 tygodnie w ciągu 12 tygodni przed wyjazdem i pobierać w tym czasie dagpenger.
  • Złożyć wniosek do NAV o wydanie druku PD U2 (SED U008), który należy złożyć do odpowiedniego wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od przyjazdu do kraju.

WAŻNE!

Musisz złożyć wniosek i otrzymać go przed planowanym wyjazdem z Norwegii, Jeżeli tego nie zrobisz możesz stracić prawo do otrzymywania dagpenger.

Po powrocie do Norwegii możesz wnioskować o wznowienie dagpenger.

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe