Masz możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych na okres 3 miesięcy do innego kraju EOG, gdy wyjeżdżasz do niego w celu szukania pracy poza Norwegią.

Musisz spełnić następujące warunki:

  • Być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy (arbeidsøker) minimum 4 tygodnie w ciągu 12 tygodni przed wyjazdem i mieć w tym czasie prawo do wypłaty dagpenger.
  • Złożyć wniosek do NAV o wydanie druku PD U2 (SED U008), który należy złożyć do odpowiedniego wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od przyjazdu do kraju.

WAŻNE!

Musisz złożyć wniosek i otrzymać go przed planowanym wyjazdem z Norwegii, Jeżeli tego nie zrobisz możesz stracić prawo do otrzymywania dagpenger.

Po powrocie do Norwegii możesz wnioskować o wznowienie dagpenger.

FORMULARZ DO WYDRUKU

Skontaktuj się z nami
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe